Rethinking Economics Norge lanseres

Torsdag 26.05.16 lanseres Rethinking Economics Norge, et nettverk av norske studenter, forskere og andre med økonomifaglig interesse, med formål om å fornye og berike økonomifaget. Nettverket arbeider for en pluralistisk økonomiutdanning i Norge som formidler teoretisk mangfold og en kritisk tilnærming til alle teorier. Nettverket ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men å bidra til å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk.

Det har vært økende misnøye med økonomifaget siden finanskrisen brøt løs – i Norge og i resten av verden. Verden over protesterer studenter mot et økonomifag de mener er for snevert for å forklare økonomiske, politiske og økologiske kriser i vår tid. Denne våren har debatter om økonomifaget forsterket og tydeliggjort disse manglene i Norge.

Rethinking Economics Norge lanseres i forbindelse med den heterodokse økonomen Anwar Shaikhs Norgesbesøk. Her er Facebook-arrangemenetet for Torsdagsseminar arrangert av Manifest. Det blir en liten samling for nettverket etter arrangementet. Shaikh deltar også på seminar hos Statistisk Sentralbyrå og Lillehammer Litteraturfestival.

Rethinking Economics er en internasjonal bevegelse med utspring i Storbritannia.

 

 

One thought on “Rethinking Economics Norge lanseres

Comments are closed.

%d bloggers like this: