Nytt lokallag stiftet – Rethinking Economics HiOA

2. november ble det stiftet lokallag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De skal arrangere gjesteforelesninger og arrangementer med formål om å gi studenter ved Handelshøyskolen HiOA akademisk påfyll, med kritisk perspektiv og en praktisk tilnærming til faget. Målet er å introdusere medstudentene for behovet for kritisk tenkning i teori- og metodetunge fag. De vil gå foran som den første studentforeningen ved HiOA med en akademisk agenda.

Det nyvalgte styret består av:

  • Amanda Bergh, Leder
  • Ole Thomassen, Nestleder
  • Joaquim Motzfeldt Tirach, Økonomisjef
  • Snorre Klanderud, Rekrutteringsansvarlig
  • Petter Snellingen, Styremedlem
  • Kristian Henriksen, Styremedlem
  • Jonas Svarstad, Styremedlem

Leave a Reply

%d bloggers like this: