Rethinking Economics-Konferanse: Samfunnsøkonomi for en ny tid

 • Hva er galt med økonomifaget?
 • Hvorfor får ikke studentene lære et mangfold av økonomiske teorier?
 • Finnes det økonomiske «sannheter»?
 • Hva slags økonomisk forståelse går studentene glipp av?

Rethinking Economics Norge, i samarbeid med Rethinking Economics Blindern, inviterer til økonomikonferanse på Universitetet i Oslo i januar. Vi ønsker å samle studenter, professorer og alle andre med interesse for økonomifaget. Målet med konferansen er å presentere ulike økonomiske teoriretninger og vise frem pluralismen som eksisterer i økonomifaget.

Tid og sted:

 • Fredag 20. januar kl 18.00 – 20.00 på Litteraturhuset, Wergeland-salen
 • Lørdag 21. januar kl 09.30 – 18.00 på SV-fakultetet, Universitetet i Oslo, auditorium 7

Klikk her for programmet.

Programmet inkluderer:

 • Joe Earle, en av initiativtakerne bak den internasjonale bevegelsen for pluralisme i økonomifaget. Aktuell med boken «The Econocracy. The Perils of Leaving Economics to the Experts».
 • Karine Nyborg, professor ved UiO. Hun er tidligere leder for The European Association of Environmental and Resource Economists og forfatter av boken «Balladen om den usynlige hånd».
 • Erik Reinert, professor ved Tallinn University of Technology og leder for The Other Canon Foundation. Han er en av de mest internasjonalt anerkjente norske økonomene og er medredaktør for «Handbook of Alternative Theories of Economic Development», samt forfatter av boken «How rich countries got rich and why poor countries stay poor».
 • Arild Vatn, professor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Vatn er en pioner innen økologisk økonomi internasjonalt og forfatter av bøkene «Institutions and the Environment» og «Environmental Governance: Institutions, Politics and Actions».
 • Gudmund Hernes er utdannet sosiolog, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Ap. Hernes har hatt ulike roller innenfor forskning i en årrekke og er nå seniorforsker ved FAFO og professor II ved BI. Han jobber for tiden med en innføringsbok i politisk økonomi.
 • Arne Jon Isachsen, er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og en av våre ledende makroøkonomiske eksperter.
 • Thorvald Grung Moe er spesialrådgiver i Norges Bank og forsker ved Levy Economics Institute. Han er en av de fremste ekspertene i Norge på Hyman Minsky og hans arbeid med finansiell ustabilitet.
 • Steinar Holden, professor og instiuttleder ved Økonomisk Institutt, UiO
 • Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom i Miljødirektoratet og nestleder i Rødt.
 • Rune Skarstein er samfunnsøkonom, forfatter av boken «Økonomi på en annen måte» og har vært den fremste talsmannen for pluralisme i økonomifaget i Norge i flere tiår.
 • Andreas Hardhaug Olsen, forfatter av boka «Keynes + Hayek. Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser».
 • Tone Smith, PhD-student WU Wien, tidligere seniorrådigver i SSB og styremedlem i Rethinking Economics Norge.
 • Ebba Boye, leder Rethinking Economics Norge.

Leave a Reply

%d bloggers like this: