Gjesteforelesning med Roger Hammersland fra SSB på Ås

Den 11. Januar har Rethinking Economics Norge gleden av å invitere alle interesserte til gjesteforelesning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Roger Hammersland er forsker ved Statistisk Sentralbyrå og tidligere forsker ved Norges Bank. Han skal snakke om det økende behovet for pluralisme i økonomifaget og viktigheten av en økonomiundervisning der evnen til å tenke kritisk og selvstendig står i sentrum.

Hammersland er tilknyttet INET (Institute for New Economics Thinking) ved Universitetet i Oxford og har en doktorgrad fra det Europeiske Universitetsinstituttet i Firenze (EUI) med økonomisk modellering som spesialfelt. Han er også for tiden ansvarlig for KVARTS-modellen som SSB bruker til å utarbeide sine prognoser med.

Hva er Rethinking Economics Norge?
Vi et nettverk bestående av økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse som tar sikte på å fornye og berike økonomifaget ved å bygge på mangfoldet av økonomiske perspektiver som finnes. Vi arbeider for en mer virkelighetsnær økonomiutdanning i Norge som formidler det teoretiske mangfoldet og en kritisk tilnærming til alle teorier og faglige praksiser.

Vi har allerede lokallag ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Agder. Nå ønsker vi å starte et lokallag på Ås. Ta kontakt med Benedikt Goodman dersom du vil ha mer informasjon!

Se også nettsiden og Facebook-siden til Rethinking Economics Norge.

Foreleser: Roger Hammersland
Møteledere: Ebba Boye, Benedikt Goodman
Sted: TU 101, Tårnbygningen

Det blir servert gratis pizza!

Leave a Reply

%d bloggers like this: