Boklansering: Schumpeter på norsk

Slide1

For første gang har Schumpeter blitt utgitt på norsk! Erik Reinert har skrevet forordet og sammen med Spartacus forlag inviterer Rethinking Economics Norge til en samtale mellom Reinert og Atle Midttun (BI). I Schumpeters ånd vil tema være koblinger mellom innovasjon og finanskriser. Kan kreativ destruksjon gi oss den grønne omstillingen som er nødvendig?

Samtidig lanserer Spartacus en ny utgave av Reinert sin bok «Global økonomi». Boken kom første gang ut i 2004 og med 21 språk er den sannsynligvis den norske økonomiboken som er oversatt til flest språk. I 2016 havnet boken på World Economic Association sin liste over de 50 viktigste økonomibøkene de siste 100 år. Tittelen på engelsk er «How rich countries got rich and how poor countries stay poor».

Når: Onsdag 27. september kl 18.00-20.00
Hvor: Møtet foregår i LABen i tredje etasje på Kulturhuset i Youngs gate 6, Oslo.
Møtet er gratis og åpent for alle

«Teori om økonomisk utvikling» ble første gang utgitt i 1912. I denne klassikeren beskriver den østerrikske økonomen Joseph Schumpeter kapitalismen som et potensielt ustabilt system drevet frem av innovasjoner. Mens dagens økonomiske standardteori legger vekt på prosessene som skaper økonomisk likevekt, setter Schumpeter innovasjonene som bryter likevekten i teoriens sentrum. Han legger særlig vekt på entreprenørenes og nyskapningens rolle i den økonomiske utviklingen, og i dette systemet blir kapitalen i seg selv uproduktiv når systemet er i likevekt. I Schumpeters verden er det innovasjonenes kreative ødeleggelse som driver økonomisk endring og vekst.

To ulike økonomiske forskningsfelt har sin opprinnelse i Schumpeters teorier. For det første forskningen omkring innovasjoner og nyskapning som kildene til økt velstand, og for det andre teorien om periodiske finanskriser. Denne teorien fikk et oppsving etter finanskrisen i 2008. Boken er ikke bare av interesse for økonomer og økonomistudenter; også personer som arbeider i næringslivet vil finne seg igjen i en mer realistisk økonomisk teori.

Erik S. Reinert er økonom med spesiell interesse for utviklingsøkonomi og økonomisk historie. Reinert har en MBA fra Harvard Business School og en Ph.D i økonomi fra Cornell University, og er tidligere bedriftsleder. Han er professor ved Tallinn University of Technology, Estland.

Atle Midttun er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI. Han arbeider i skjæringsfeltet mellom institusjonell økonomi og økonomisk sosiologi, med fokus på innovasjon, økonomisk regulering, forretningsmodeller og premisser for et samfunnsansvarlig næringsliv, og bærekraftig energi- og miljøpolitikk.

Link til Facebook – arrangement 

Leave a Reply

%d bloggers like this: