Årsmøte 2018

Alle betalende medlemmer i Rethinking Economics Norge har blitt innkalt til årsmøte 19.mars kl 18.30 – 21.00.

Kl 17.00 skal Jørgen Randers presentere sin nye makro-modell for en moderne kapitalistisk økonomi. Vi gleder oss til gode diskusjoner rundt denne før årsmøtet starter.

Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo, 7. etasje

Kl 18.00 serverer vi pizza. Send e-post til rethinkingnorge@gmail.com for å melde deg på årsmøtet.
Gi beskjed dersom du er medlem og ikke har mottatt sakspapirer på e-post.

Dagsorden

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Orientering fra lokallagene
  3. Beretning
  4. Strategi for 2018 / 2019
  5. Aktivitetsplan
  6. Budsjett og regnskap
    – Fastsettelse av kontingent
  7. Valg til styre og fagråd

Er du fortsatt ikke medlem av Rethinking Economics Norge?

Ved å bli medlem i Rethinking Economics Norge bidrar du til at vi kan utvikle organisasjonen videre og du får mulighet til å delta på møter og konferanser. Betalende medlemmer har stemmerett på årsmøte, og får tilgang til vårt interne diskusjonsforum på plattformen Slack.

Kontingentsatser:
* Studentmedlem (bachelor/master/PhD): 100 kroner
* Medlem: 250 kroner
* Høytlønte: 500 kroner

Kontingent innbetales til Rethinking Economics Norge, kontonummer: 1254.62.41171
Du kan også betale kontingent med Vipps til: 75941

Merk innbetalingen med «Kontingent 2018, navn, epostadresse»

Vi tar også imot generell økonomisk støtte fra bedrifter og enkeltpersoner.
Kontonummer: 1254.62.41171, Vipps #75941. Merk innbetalingen «Gave»

Støtt oss2

Noe du lurer på? Kontakt økonomiansvarlig Lars Gunnesdal: largun [at] gmail [dot] com

Leave a Reply

%d bloggers like this: