Foredrag med David Ellerman

Ellerman event
Onsdag 6. juni har vi invitert David Ellerman til å holde et foredrag på Høyskolen Kristiania i Oslo. 

David Ellerman er økonom, filosof og matematiker. I dag er han gjesteforsker ved University of California og University of Ljubljana. Han har undervist ved en rekke universiteter og har jobbet for Verdensbanken som økonomirådgiver for Joseph Stiglitz. I dag forsker han på demokratisk styrte bedrifter.
 
Han skal holde foredraget  “A Mistake and a Metaphor in Marginal Productivity Theory: Rethinking the Question of Distribution”
Tid: 6. juni kl 17.00 – 19.30
Sted: Høyskolen Kristiania
 
Ideen om grenseproduktivitet (marginalproduktivitet) er en sentral del av nyklassisk økonomisk teori. Den brukes blant annet for å analysere hva som er den rettferdige fordelingen mellom arbeid og kapital i produktiv virksomhet – i det minste i en modell med fullkommen konkurranse. Nyklassikernes konklusjonen er at fordelingen er rettferdig når produksjonsfaktorene arbeid og kapital får det de hver især “bidrar med”. Det er et merkverdig faktum at progressive økonomer som Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, James Galbraith og Steve Keen, som ofte «kritiserer” og «angriper” teorien om grenseproduktivitet, kun angriper teorien fordi den ikke stemmer empirisk. Hvorfor kritiserer de ikke selve ideen om at fordeling basert på såkalt grenseproduktivitet er et problematisk ideal i seg selv?
 
Dette foredraget går utenfor økonomifaget i snever forstand og kritiserer idealmodellen om grenseproduktivitet i seg selv. Utgangspunktet er det juridiske standardprinsipp om tilskrivelse av ansvar: de som har det faktiske ansvaret for en handling bør også ha det juridiske ansvaret. Denne kritikken kan oppsummeres som en feil og en metafor i den nyklassiske teorien om grenseproduktivitet.
 
Konklusjonen er at en rettferdig fordeling ikke dreier seg om hvilken pris som betales for arbeid, men at alle de som faktisk arbeider i bedriften med det faktiske ansvaret for produksjonen, også bør ha det juridiske ansvaret. Det innebærer at de som arbeider i bedriften ikke er ansatte “varer” kjøpt på arbeidsmarkedet av en arbeidsgiver med det legale ansvaret for bedriften, men de legale, selvsysselsatte medlemmene i det som kalles arbeiderstyrte eller demokratiske bedrifter.

Det blir flere muligheter til å lære om arbeiderstyrte bedrifter denne uken.
Mandag 4. juni inviterer Tankesmien Agenda og Rethinking Economics Norge til samtalen “Bør vi eie arbeidsplassene våre?” på Kulturhuset kl 17.30. I panelet møter du David Ellerman, Bo Rothstein, Kalle Moene, Hilde Nagell og Bendik Hofseth.

Tirsdag 5. juni inviterer vi til filmvisning i samarbeid med Oslo Dokumentarkino. Patrik Witkowsky fra Sverige har laget filmen  “Can We Do It Ourselves” som handler om muligheten for å skape demokratiske arbeidsplasser. Witkowsky kommer for å snakke om filmen etterpå, sammen med David Ellerman, David Erdal og Christopher Mackin.
Tid: 5.juni kl 19.00, Sted: Litteraturhuset i Oslo

Onsdag 6. juni inviterer Norsk Landbrukssamvirke og Myldring til konferansen Samvirk! på Kulturhuset i Oslo, der blant annet David Ellerman skal innlede. Les mer her. 

About the speakers:

David P. Ellerman works in the fields of economics and political economy, social theory and philosophy, mathematical logic, and quantum mechanics. His undergraduate degree was in philosophy at M.I.T. (’65), and he has Masters degrees in Philosophy of Science (’67) and in Economics (’68), and a doctorate in Mathematics (’71) all from Boston University. He has been in and out of teaching in economics, mathematics, accounting, computer science, and operations research departments in various universities (1970-90), founded and managed a consulting firm in East Europe (1990-2), and worked in the World Bank from 1992 to 2003 where he was an economic advisor to the Chief Economist (Joseph Stiglitz). He is currently a visiting scholar at the University of California/Riverside and at the University of Ljubljana (Slovenia), and a Fellow of the Center on Global Justice at University of California/San Diego.

He has published numerous articles in various fields and five books. The published and draft papers and book manuscripts available on this site are classified in the categories below. See also his working papers here on the SSRN site or here on Academia or here on Researchgate or here on ArXiv.

David Erdal (70) has spent his life nudging business towards economic democracy. Teaching in China during the Cultural Revolution cured him of totalitarian systems; he then studied business at Harvard (MBA 1981). In 1985 he took over running his family’s paper mill, Tullis Russell, and moved it into democratically-governed employee-ownership, completed in 1994. In the early 2000s he ran what is now the Baxendale consultancy, helping many businesses convert to employee ownership. He has a PhD in the psychology of sharing, and is the author of two books on employee ownership, Local Heroes and Beyond the Corporation: Humanity Working.

Christopher Mackin serves in three roles supporting the field of employee ownership. He is the co-founder, in 1987, with Fred Freundlich, now a Professor at Mondragon University in the Basque Country of Spain, of Ownership Associates, Inc. an organizational development and training organization focused on “after the transaction” training and education in employee owned firms. He serves as a Partner at American Working Capital, LLC a merchant bank providing financing to broad based employee owned firms. Finally, he serves as a Lecturer at the Rutgers School of Management and Labor Relations and at the Harvard Trade Union Program of the Harvard Law School teaching on the topic of employee ownership

Forty years ago – in 1978 – Chris Mackin, David Ellerman and a third colleague founded a non-profit consulting organization, the Industrial Cooperative Association, to launch industrial or worker cooperatives. In 1984 Chris earned a Doctorate in Human Development from Harvard University with a thesis called The Social Psychology of Ownership: A Case Study of a Democratically Owned Workplace.

Patrik Witkowsky has written the report “Personalägda företag och den amerikanska ESOP modellen”, and produced the documentary movie “We Can Do It Ourselves”. 

Leave a Reply

%d bloggers like this: