Filmvisning: Can we do it ourselves?

can we do it ourselves?

Tirsdag 5. juni inviterer vi til filmvisning og samtale om økonomisk demokrati. Hva er egentlig økonomisk demokrati og hvorfor er det sånn at vi ønsker mest mulig demokrati i politiske systemer, men ikke på arbeidsplassen? Møtet gjennomføres i samarbeid med Oslo Dokumentarkino.

Tid: Tirsdag 5. juni kl 18.00
Sted: Litteraturhuset

Etter filmen blir det samtale med Patrik Witkowsky (regissør), David Ellerman, David Erdal og Christopher Mackin.
(på engelsk – in English)

Dette arrangementet handler ikke om kapitalisme VS sosialisme men om hvorvidt mer demokrati på arbeidsplassen kan skape bedre og mer effektive virksomheter, både med tanke på produksjon og samfunnseffekt.

Størstedelen av verdens stater har beveget seg i demokratisk retning over de siste par hundre år. De fleste av oss er enige om at demokrati er en bra ting og at vi ønsker at beslutninger som gjelder samfunnet og våre liv skal tas på demokratisk vis, men når det kommer til arbeidsplassen vår er det omvendt. De aller fleste selskaper og organisasjoner er svært hierarkiske og styrt med beslutninger ovenfra.

Hvorfor er det sånn at det som opptar mesteparten av livene til de fleste av oss, ikke gir oss innflytelse såfremt vi ikke er eiere? Burde vi ikke ha innflytelse på hvilke beslutninger vårt selskap tar i viktige strategivalg? Dette kan være valg som påvirker både våre egne og andres liv i stor grad, og som har innvirkning på miljøet og på samfunnet rundt oss.

Er det fordi selskaper kun er effektive hvis de styres av en ledelse med diktatorisk makt? Er det sånn at de fleste av oss egentlig ikke ønsker noe ansvar eller å ta noen risiko og derfor er mer komfortable med at noen andre tar beslutninger?

Dette er en diskusjon om hvordan demokratiske prinsipper kan utvides til den økonomiske sfæren av samfunnet og hvorvidt medbestemmelse kan fungere i en markedsøkonomi. Kapital kan fortsatt være privateid men virksomheten vil basere seg på at arbeidskraft leier inn kapital istedetfor at kapital leier inn arbeidskraft.

Er det mulig å tenke seg at selskaper som er eid av de som jobber der kanskje kan være mer effektive og produktive enn tradisjonelle selskaper? Er de muligens også bedre til å løse de utfordringene verden står overfor? Kan mer økonomisk demokrati være en metode for å bekjempe den økende ulikheten i verden? Ville vi kunne forebygge noe av næringslivets rovdrift på mennesker og natur dersom flere var delaktige i beslutninger? Eller vil demokrati i arbeidslivet kun resultere i langtrukne byråkratiske prosesser, dårlige beslutninger og ulønnsomme bedrifter?

Hva med fagforeningene og “maktbalansen” vi har mellom arbeidsgivere og arbeidstakere? Blir fagforeningene overflødige hvis vi har økonomisk demokrati på arbeidsplassen?

Her kan du høre fra og diskutere med folk som har både teoretisk kunnskap og praktisk erfaring med kollektivt eide bedrifter.

Gratis inngang!

Link til facebook
Se trailer

Leave a Reply

%d bloggers like this: