Vellykket om arbeidereide bedrifter

Er arbeidereide bedrifter løsningen på flere av vår tids største problemer? Det mener David Ellerman, David Erdal, Christopher Mackin, Patrick Witkowsky og Mattias Göthberg som vi inviterte til Oslo 4. – 6. juni. Det ble en hel uke med møter, filmvisning, debatt og foredrag.

Agendakveld - arbeiderstyre
Agendakveld 4. juni med David Ellerman, Bo Rothstein, Kalle Moene, Bendik Hofstad og Hilde Nagell. Møtet var i regi av Tankesmien Agenda og Rethinking Economics Norge
Ellerman
Foto: Samuel Berntzen

Her kan du se foredraget David Ellerman holdt på Høyskolen Kristiania 6. juni, med kommentarer fra Kalle Moene.

Link til youtube

 

 

Klassekampen intervjuet alle gjestene i en artikkel som sto på trykk 14. juni:

«Hvorfor godtar vi å stå uten innflytelse på arbeidsplassen når vi samtidig tar det for gitt at det politiske systemet skal styres demokratisk? Det er blant spørsmålene som ble stilt da organisasjonen Rethinking Economics med samarbeidspartnere nylig samlet eksperter fra inn- og utland for å drøfte arbeiderstyrte bedrifter.

David Erdal er en av dem, og i tillegg til å være forfatter og seniorforsker ved University of St. Andrew i Skottland, har han i flere år arbeidet med å hjelpe selskaper å bli demokratisk styrt. Demokrati på jobben lønner seg både for samfunnet og for det enkelte selskap, hevder Erdal.

– En arbeiderstyrt bedrift er mer produktiv. Det viser forskning og statistikk fra Storbritannia, Frankrike og USA. Dess mer demokratisk bedriften er med tanke på å involvere ansatte, la dem velge ledelse og lignende, dess mer produktive er de.”

(…)

«[David Ellerman] kritiserer hele overbygningen bak dagens arbeidstaker-arbeidsgiverforhold og mener at alle arbeidstakere prinsipielt bør være med å styre bedriften.

Han mener det står i motsetning til venstresidas tradisjonelle forklaring, som mener at det er eierskapet til kapitalen som gjør at arbeiderne ikke får nyte godt av alt de produserer.

– Det fundamentale problemet med systemet er arbeidstaker-arbeidsgiverforholdet der bedrifter leier folks tid. Arbeidsgiver approprierer verdiene arbeidstakerne skaper. Det er det som er problemet, ikke eiendomsretten i seg selv, sier Elderman.

I en arbeiderstyrt bedrift er forholdet motsatt, påpeker han.

– Det er arbeidskraften som leier kapitalen. Det er kritikk av den vanlig bedrifter på basis av eiendomsretten, i motsetning til kritikken om at kapitalen er skeivt eid.»

Les hele intervjuet her

Tirsdag 5. juni inviterte vi til filmvisning sammen med Oslo Dokumentarkino. Patrik Witkowsky har laget filmen “Can we do it ourselves”. Se hele filmen her:

 

Filmvisning
Filmvisning på Litteraturhuset 5. juni i samarbeid med Oslo Dokumentarkino. Etterpå arrangerte vi en panelsamtale mellom filmskaper Patrik Witkowsky, David Erdal, Christopher Mackin og Mattias Göthberg.

Takk til Bergesenstiftelsen som har finansiert besøket.

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: