Globaliseringskonferansen

Facebook_banner_GUL2018

12. – 14. oktober arrangeres Globaliseringskonferansen på Kulturkirken Jacob og DOGA i Oslo. Rethinking Economics Norge arrangerer en rekke møter – kjøp din billett i dag!

KJØP BILLETTER HER

LINK TIL PROGRAM

INDUSTRIALISATION AND DEVELOPMENT

TIME: Friday October 12th at 12.00 – 13.30
PLACE: DOGA, Hausmannsgate 16, Hallen 3

The process of industrialisation has historically been recognised as the engine of economic development. Is this still the case? This panel will discuss the relationship between industrialisation and economic development from both a comparative and historical perspective. Key questions to be explored: Do advances in information and communication technology mean that economic development is more easily achieved through growth of the services sector rather than the manufacturing sector? Is robotics, 3-D printing and artificial intelligence threatening job creation? Does the expansion of global value chains call for new approaches to industrial policy?

SPEAKERS:

  • Erik Reinert, economist and professor at Tallinn University of Technology. His bok How Rich Countries got Rich and why Poor Countries Stay Poor has been translated to 20 languages.
  • Jostein Løhr Hauge, Research Associate at the Institute for Manufacturing, University of Cambridge
  • Moderated by Ebba Boye, leader of Rethinking Economics Norway

ETTER NESTE FINANSKRISE

TID: Fredag 12. oktober kl 16.00 – 17.30
STED: DOGA, Hausmannsgate 16, Hallen 3

Ti år etter finanskrisa traff med et brak snakker stadig flere om at vi er hodestups på vei inn i den neste. Boligprisene er høyere, banklånene er større og pilene på børsen peker mot himmelen. Det betyr gode dager for noen, men er det en bærekraftig økonomisk utvikling? Og hvordan står vi rustet for å møte en ny krise, økonomisk, politisk og sosialt?

  • Martin Sandbu, lederskribent i Financial Times
  • Ingrid Hjertaker, rådgiver i Tax Justice Network Norge og er medforfatter av boka Ustabilitetens politiske økonomi (2017).
  • Erik Reinert, økonom og professor i Teknologi- og utviklingsstrategier ved Tallinn University of Technology
  • Marie Sneve Martinussen, økonom og nestleder i Rødt
  • Møtet ledes av Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge

Link til Facebook

ØKOLOGISK ØKONOMI: ALTERNATIVET

TID: Lørdag 13. oktober kl 14.00 – 15.30
STED: DOGA, Hausmannsgate 16, Hallen 3

Dagens økonomiske paradigme, basert på nyklassisk økonomisk teori, legger rammeverket for hvilke verktøy vi velger i utformingen av våre samfunn. Verktøyene vi har valgt å bruke i utviklingen av vårt samfunn har ført til negative miljø- og klimaendringer, urettferdig fordeling av goder, og undertrykkende maktforhold. Vi vet at vi trenger et alternativ. Og det raskt! Vi ønsker derfor å invitere til samtale med Ove Jakobsen, professor i økologisk økonomi, om hvordan vi skal gå vekk fra dagens paradigme, og styre dagens samfunn til målet om en bærekraftig og rettferdig verden. Vi ønsker at hvilket samfunn vi ser for oss skal være den drivende makten som hjelper oss med å velge verktøyene, ikke kostnad-nytte-analyser.

Link til Facebook

ALTERNATIVE ØKONOMISKE MODELLER: EKSEMPLER FRA DEN VIRKELIGE VERDEN

TID: Søndag 14. oktober kl 13.00 – 14.00
STED: DOGA, Hausmannsgate 16, Hallen 3

Kapitalisme og vekst oppfattes ofte som nærmest naturgitt, et system vi ikke kan gjøre noe med, til tross for alle deres negative sider. I dette møtet ønsker vi å demonstrere at “En annen verden er mulig” ikke bare er et slagord, men faktisk også en realitet. Dette gjør vi ved å presentere tre lokalsamfunn og motstandsbevegelser fra ulike deler av verden: ZAD (Frankrike), Zapatistas (Mexico) og Rodjava (Kurdistan), tre konkrete bevegelser som representerer et alternativ til både global kapitalisme og den vestlige utviklingsmodellen. Disse bevegelsene er ikke frigjøringsbevegelser i tradisjonell forstand, men først og fremst bevegelser som jobber for en helhetlig systemendring. Å jobbe for systemendring og å etablere samfunnsmodeller som utfordrer den rådende modellen, krever at man bruker mye energi på motstandsarbeid. Her ønsker vi imidlertid å fokusere på disse samfunnenes indre økonomiske organisering. Hvordan organiserer de sin produksjon og reproduksjon slik at folk får sine daglige behov tilfredsstilt? Hvordan tas beslutninger? Hvordan organiseres tilgang til ressurser? Hvilke verdier legges til grunn for produksjon og organisering av arbeid? Hvordan kan man demokratisere den økonomiske sfæren? Hvordan kan man organisere økonomien etter andre hensyn (for eksempel, å sette kollektive og menneskelige hensyn og behov settes foran storkapitalens)? Og, ikke minst, hva kan vi lære av disse eksemplene og eksperimentene?

Møtet arrangeres i samarbeid med Latin-Amerikagruppene og Solidaritet med Kurdistan.

Se resten av programmet her: https://globalisering.no/program/

Klikk her for å kjøpe billett

Leave a Reply

%d bloggers like this: