Forelesningsrekke i feministisk økonomi

Høsten 2018 arrangerer Kvinneuniversitetet i Norden en forelesningsrekke i feministisk økonomi. Forelesningene finner sted i Fagforbundets lokaler i Keysersgt. 15, Oslo.

Vi starter hver kveld kl 17 med registrering og matservering. Seminaret avsluttes senest kl 21.00. De som har deltatt på alle forelesningene vil få utdelt diplom siste kveld. Med forbehold om endringer i programmet, les oppdatert program her.

Dag 1: Onsdag 7. november 2018

Kl 17.30-18.15: «Hva kan vi lære av feministisk økonomi?»

v/Charlotte Koren, pensjonert forsker

Kl 18.30-19.15: Feministisk økonomi og bærekraftig utvikling

v/Iulie Aslaksen seniorforsker ved Statistisk sentralbyrå

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

Dag 2: Onsdag 14.november 2018

Kl 17.30-18.15: Fra verdsetting av ulønnet arbeid til menneskerettigheter og økonomisk politikk v/Margunn Bjørnholt Dr.philos. i kjønnsforskning, Örebro universitet

Kl 18.30-19.15: Historien bak feministisk økonomi v/Berit Ås, professor emeritus og æresdoktor

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

Dag 3: Onsdag 21.november

Kl 17.30-18.15: Kvinner i landbruket

v/Margaret Eide Hillestad, samfunnsøkonom, og prosjektleder ved AgriAnalyse

Kl 18.30-19.15: Metaforer og økonomi, v/Berit Ås og Margaret Eide Hillestad

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

Dag 4: Mandag 3.desember 2018

kl 17.30-18.15 Linn Herning, forfatter av Velferdsprofitørene

kl 18.30-19.15 Kjersti Barsok fra NTL, om Renholdssaken i Forsvaret

Kl 19.30-2015: Anne Gren Nilsen fra Fagforbundet om Alerissaken

Kl 19.15-21.00: Spørsmål og diskusjoner

For å dekke kostnadene ved forelesningsrekken er det inngangsbillett på kr 150 per kveld.

Det blir enkel servering før hver forelesning.

Påmelding til Margaret E. Hillestad: meh@agrianalyse.no   Senest kvelden før.

Leave a Reply

%d bloggers like this: