Rethinking Sustainability

Banner

RETHINKING SUSTAINABILITY PÅ BLINDERN 9. FEBRUAR 2019

Må økonomien fortsette å vokse for at verdens befolkning skal kunne leve gode liv? Er økonomisk vekst og økt verdenshandel forenelig med økologisk bæreevne? Hvordan kan vi muliggjøre innovasjoner som bidrar til en bærekraftig utvikling? Og har det rådende pengesystemet noen betydning for om et «grønt skifte» er mulig?

Dette er noen av de sentrale spørsmålene som danner bakteppet for konferansen Rethinking Sustainability som arrangeres på Universitetet i Oslo lørdag 9. februar 2019.

Gjennom ulike debattpanel søker denne konferansen å synliggjøre hvordan økonomer fra forskjellige retninger innen samfunnsøkonomi-faget har ulike måter å analysere sammenhenger mellom økonomi og natur på, samt mulige konsekvenser dette kan ha for hva slags anbefalinger økonomene vil gi beslutningstakere.

Konferansen er åpen for alle som er interesserte i å diskutere og lære mer om problemstillingene, både økonomer og ikke-økonomer.

Deltagelse er gratis for medlemmer, andre betaler for kaffe og lunsj (250/120 ordinær/student). Link til facebook-event.

Konferansen er fulltegnet, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Les mer om innlederne våre
Se alle filmene fra konferansen her
________________________________

PROGRAM

Fredag 8. februar @Vega Scene, Hausmannsgate 30

18.00-20.00: Film Screening in cooperation Oslo Dokumentarkino

SYSTEM ERROR (2018), a film by Florian Opitz.

Why are we so obsessed with economic growth, despite knowing that perpetual growth will kill us in the end? SYSTEM ERROR looks for answers to this principal contradiction of our time and considers global capitalism from the perspective of those who run it. In this manner, the film not only makes the absurdity of our growth-centered system uncomfortably perceptible, but also strikingly questions the seemingly irrefutable rules of the game within a bigger context.

This is the first time SYSTEM ERROR is screened in Norway.

Lørdag 9. februar (Sessions in English listed below)

10.00 – 12.00 HVORDAN FORSTÅR ØKONOMER FORHOLDET MELLOM SAMFUNN OG NATUR? (Aud. 1)
En introduksjon til ulike teoretiske retninger med påfølgende samtale. De ulike økonomiske skolene representerer ulike verdenssyn, med ulike metoder og konklusjoner. Hva kan de ulike teoriretningene lære fra hverandre?

– Miljøøkonomi – Mads Greaker (OsloMet)
– Økologisk økonomi ved Ove Jakobsen (Nord universitet)
– Institusjonell økonomi ved Arild Vatn (Noragric, NMBU).

13.00-14.00 MÅLINGSTYRANNIET: HVORDAN PÅVIRKER DAGENS INDIKATORER VÅR OPPFATNING AV VEKST OG UTVIKLING? (AUD. 2)
Hvilke indikatorer vi tar i bruk legger rammer for hvordan vi tenker på fremgang. Hvorfor er BNP så dominerende? Hva måler egentlig BNP og hvem bestemmer hva som skal inkluderes? Hvorfor er noen indikatorer mer dominerende enn andre og hvordan begrenser det hvordan vi tenker på  vekst og utvikling? Er indikatorene i FNs bærekraftsmål bedre mål på utvikling enn BNP? I dette panelet diskuterer Morten Jerven, Ingrid Harvold Kvangraven og Desmond McNeill den politiske økonomien rundt disse indikatorene og hvordan de former vår tilnærming til bærekraftig utvikling.

Ingrid Harvold Kvangraven (University of York)
– Morten Jerven (NMBU)
Desmond McNeill (SUM, UiO)

14:15-15:45 BÆREKRAFTIG FORBRUK – EN DISKUSJON OM MENNESKELIG ADFERD OG RASJONALITET (Aud. 2)
Vil mennesker alltid ha mer? Vil forbruket øke dersom vi ikke blir stoppet, eller må vi endre vår forståelse av hvem vi er og hva som driver oss for å løse miljøkrisen? Dagens kapitalistiske økonomi er avhengig av vekst, noe som fører til et fundamentalt paradoks i diskusjoner om bærekraft: forbruket av energi, vann og råvarer skal reduseres samtidig som forbruket av varer og tjenester skal øke. På samme tid er mye av produksjonen  flyttet ut av vestlige land, men ikke ut av den globale økonomien. Nye metoder for utgreiing av økologiske fotavtrykk tar inn de indirekte utslippene som er bygd inn i forbruksmønstrene til konsumenter i rike land, og kan potensielt ha store konsekvenser for politiske og økonomiske tilnærminger til bærekraftig utvikling.

Marit Heller (NMBU)
– Arve Hansen (SUM)
– Iulie Aslaksen (SSB)
Kjell Arne Brekke (UiO)

16:15 – 17.45 DET GRØNNE SKIFTET
Hvordan skal vi bevege oss mot en bærekraftig økonomi? Hvilken rolle bør prismekanismer spille? Hvilken rolle bør staten spille? Kan vi stole på at konsumentene tar ansvar, eller må vi da endre vårt grunnleggende syn på økonomi og natur? Hvor skal finansieringen til det grønne skiftet komme fra? Hvordan bør vi forstå innovative prosesser i økonomien? Dette panelet løfter frem perspektiver fra økologisk økonomi, miljø-økonomi og innovasjonsteori.

Katinka Holtsmark (Økonomisk institutt, UiO)
Ellen Stenslie (NMBU)
Jan Bråten (Statnett)

 

ENGLISH PROGRAM:

10.00 – 12.00 A CLOSER LOOK AT THE ECONOMICS EDUCATION (Aud. 2)
Rethinking Economics was initially established in 2013, founded on decades of criticism towards a theoretically narrow economics education. The financial crisis in particular triggered a rush of student initiatives in various countries, aimed at enriching what was seen as deficiency in the economics curricula. The movement wishes to expand the scope of economics by building on the variety of theories and schools of thought that exist.

In this session, Liv Anna Lindman from Rethinking Economics will give a talk on the recent curriculum reviews in Europe, and how that has guided much of our work, as well as presenting new findings for Norway.

13.00 – 14.00 SUSTAINABLE MONEY SYSTEMS (AUD. 1)
How is the current monetary system interlinked with growth dependency in the economy? What consequences does it have that new money is allocated based on business incentives? Does the current monetary system promote funding to extractive or polluting industries, while restricting funding for a green transition?

– Ole Bjerg (Copenhagen Business School)
Louison Cahen-Fourot (WU Vienna University of Economics and Business)
Thorvald Grung Moe (Levy Economics Institute)

14:15-15:45 SUSTAINABLE GROWTH – is it possible? (Aud. 1)
There exists a deep divide in opinion about whether economic growth and environmental protection are mutually exclusive, or whether it is possible to decouple economic growth and environmental degradation. For a period, the argument was turned upside down, and it was claimed that economic growth was necessary both for development and for protecting the environment. Today, however, we observe a renewed attention to limits to growth through for e.g. the Degrowth movement, existing in parallel with the new dominant discourse within mainstream policy on ‘green growth’ or the ‘green economy’.

In this panel, we want to present the different perspectives on whether economic growth is problematic for the environment or not, what the basis (theoretical/empirical) for the different positions are, different ways to conceptualise and measure (economic) growth, and also touch upon the wider societal perceptions of why we need economic growth in the first place. If sustainable growth is believed to be possible, then how? If it is not, then how do we deal with that?

Max Koch (Lund University)
Tone Smith (Rethinking Economics Norge)
Per Espen Stoknes (Handelshøyskolen BI)

16:15 – 17: 45 WORKSHOP – PLURALIST ECONOMICS IN ACTION (Aud. 2)
How can contemporary issues can be answered using plural schools of economic thought? Starting with a problem which is currently being answered with orthodox economic theory, participants will be asked to assume the position of ecological, feminist or Marxist advisors (and more). Previous issues have included: expansion of Arlanda airport in Stockholm and dealing with youth unemployment in Greece.

This workshop is hosted by Rethinking Economics Uppsala.

18:00 –  Afterparty @Brygg, Storgata 7

 

Rethinking Sustainability arrangeres av Rethinking Economics Norge med støtte fra Fritt Ord og Young Scholars Initiative (YSI).

Leave a Reply

%d bloggers like this: