Nettverksmøte om finansielle institusjoner i en grønn økonomi

Velkommen til seminar om finansielle institusjoner i en grønn økonomi. Målet med seminaret er å starte et nettverk for forskere innenfor natur og samfunnsvitenskap som jobber med denne problematikken. Vi har også invitert en rekke representanter fra finansnæringen for å sikre dialog mellom praktikere og forskere innenfor feltet. Vi håper dette vil resultere i mer forskning om temaet.

Ønsker du å delta via Skype? Følg denne linken! 

Arrangører: NIBIO og Rethinking Economics Norge
Tid: Mandag 14. januar. Lunsj fra kl 11.00. Seminar fra kl 12 – 15
Sted: NIBIO sine lokaler i Storgata 2 i Oslo

PÅMELDING HER

Program

11.00 Lunsj for alle påmeldte deltakere

12.00 Åpning ved Helge Berglann, NIBIO

Slides fra foredraget til Helge Berglann

Tema 1: Hvordan kan pengevesenet innrettes for å sikre samfunnets bærekraftsmål?

 • Roman Eliassen, Manifest Tankesmie og Rethinking Economics Norge. Forfatter av «Hva er penger?»
 • Idar Kreutzer, Finans Norge, om sitt arbeid med veikart for grønn konkurransekraft
 • Susanne Gløersen, Klimarisiko vs muligheter

13.00 Pause

13.10 Tema 2: Status og muligheter for bedre insentiver for grønne investeringer i næringslivet

 • Asbjørn Torvanger, CICERO. Hvordan jobber CICERO med klimafinans? Hva er grønne finansobligasjoner? Slides fra foredraget til Asbjørn Torvanger
 • Ole Gjølberg, Handelshøyskolen NMBU. Hvor står forskningen? Slides fra foredraget til Ole Gjølberg
 • Aytac Erdemir, NIBIO. Presenterer sin forskning på styring og maktstruktur i norsk næringsliv
 • Ellen Stenslie, Noragric, Presenterer sin forskning på hvordan Social Enterprise-sektoren i England sikrer finansiering.
 • Per Espen Stoknes, Handelshøyskolen BI. Om BI Senter for grønn vekst sitt arbeid med grønn finans

14.00 Presentasjoner fra NIVA, Norsk institutt for vannforskning

 • Ingvild Skumlien Furuseth. Grønn finansiering av opprydding i forurenset grunn: Internasjonale eksempler
 • Wenting Chen presenterer «Financing for marine habitat restauration» under H2020 MERCES prosjektet (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas).NIVA undersøker restaurering av tareskog og ser på hvordan man kan involvere private industrier til å finansiere restaurering. Slides fra foredraget til Furuseth og Chen

14.20 Hva slags forskning trengs og hvordan sikre tettere bånd mellom forskning og praksis.

 • Monica Mee (Norsif)
 • Torunn Brånå (Kommunalbanken)
 • Ole Gjølberg (NMBU)

Seminaret ledes av Ebba Boye fra Rethinking Economics Norge.

Programmet er ferdig til kl 15.00

Påmelding innen torsdag 10. januar via link:

PÅMELDING HER

INNLEDERE

Asbjørn Torvanger, CICERO

 • Forsker på klimafinans i CICERO. Innleder kort om grønne obligasjoner

Ole Gjølberg, NMBU

 • Økonomiprofessor ved Handelshøyskolen NMBU. Forsker på råvaremarkeder, norsk landbrukspolitikk, finans og finansmarkeder. Skal gi en kort oversikt over forskning rundt grønn finans.

Roman Eliassen, økonom i Manifest Tankesmie, styremedlem i Rethinking Economics Norge

 • Kan og bør pengevesenet innrettes for å sikre samfunnets bærekraftsmål? Pengevesenet og pengepolitikken har utviklet seg som svar på konkrete samfunnsutfordringer opp gjennom historien. Den store utfordringen i dag er klimaendringene. Er dagens pengevesen rustet for denne utfordringen, eller er det nødvendig med endringer i pengepolitikken og institusjonell reform?

Susanne Gløersen, SustainableInsight

 • Behov for synliggjøring av alle forretnings- og investeringsmuligheter som oppstår i i overgangen til et mer bærekraftig lavkarbonsamfunn ved å bidra med løsninger til bærekraftutfordringer, og nødvendigheten av å lede mer kapital inn i disse. Dette spenner over teknologi og innovasjon på tvers av sektorer og systemer, herunder transformasjon av jordbruket som vil lede til mer effektiv drift, mer resilience og mer yield.

Ellen Stenslie, NMBU

 • Ellen Stenslie jobber med grønne, sosiale entreprenører i England, hvor denne sektoren er langt mer formalisert enn i Norge, spesielt i forhold til finansiering. Sosiale foretak, eller «Social Enterprise» er en alternativ og innovativ organisasjonsform i sterk vekst verden over, og gir særegne utfordringer for finanssektoren med sin prioritering av sosiale og miljømessige formål fremfor økonomisk avkastning. Slike aktører gir også verdifull lærdom når det gjelder å forme økonomiske institusjoner for en bærekraftig økonomi.

Wenting Chen, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Presenterer «Financing for marine habitat restauration» under H2020 MERCES prosjektet (Marine Ecosystem Restoration in Changing European Seas).NIVA undersøker restaurering av tareskog og ser på hvordan man kan involvere private industrier til å finansiere restaurering.

Ingvild Skumlien Furuseth, Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • Green finance for soil remediation: international experience

Idar Kreutzer

 • Administrerende direktør i Finans Norge. Skal presentere deres veikart for grønn konkurransekraft.

Monica Mee

 • Leder Akademia-komiteen i Norsif, Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer. Komiteen samarbeider med akademia for å sikre relevant og tidsriktig kompetanse for bærekraft i finansbransjen. Jobber til daglig med governance og bærekraft i Nordea.

Torunn Brånå

 • Fagansvarlig for grønn finans, Kommunalbanken

Aytac Erdemir, PhD, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Presenterer sin forskning på styring og maktstruktur i norsk næringsliv

Per Espen Stoknes, Handelshøyskolen BI.

 • Leder BI Senter for grønn vekst. Publiserte nylig artikkelen Redefining green growth within planetary boundaries i samarbeid med Johan Rockström (2018)

 

 

 

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: