Kapitalens spøkelse

50210408_2271429219548380_5286881879817977856_o

Vi inviterer til boklansering å Litteraturhuset og samtale mellom forfatter Joseph Vogl, oversetter Eirik Høyer Leivestad og Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge.

TID: Lørdag 26. januar kl 17.30 – 19.00
STED: Litteraturhuset

Rystende hendelser uten forvarsel, med fatale konsekvenser. Hva innebærer det å leve i en verden dominert av finansmarkeder?

Selv om finansøkonomien i flere tiår har vært kjennetegnet ved ustabilitet og tilbakevendende kriser, ser det ikke ut til å rokke ved den økonomiske teoriens antakelser om hvordan markeder oppfører seg. Snarere er økonomifagets teorier om markedets likevekt og effektivitet blitt brukt som argumenter for ytterligere utvidelse av finanssektorens innflytelse.

Joseph Vogl analyserer dette misforholdet i boken Kapitalens spøkelse, som forlaget House of Foundation nylig har utgitt på norsk. Boken tar for seg de siste 300 årenes økonomifaglige kanon, og viser hvordan finanspraksiser knyttet til kreditt og gjeld hele tiden har utgjort en frustrerende utfordring for den økonomiske teoriens antakelser om harmoni og likevekt. Resultatet er at det økonomiske fagfeltet strever med å få grep om sitt eget studieobjekt; hver krise etterlater fagets representanter rådløse.

Vogl er professor i litteratur, medie- og kulturstudier ved Humboldt-universitetet i Berlin, og har skrevet kritikerroste bøker som leverer originale perspektiver på det rådende finansregimet. Med sin bakgrunn i filosofi og litteratur tegner han opp de lange idéhistoriske linjene til avstanden mellom teori og praksis som preger dagens økonomiske tenkning.

Samtalen foregår på engelsk og er gratis og åpen for alle.

Les første kapittel av Kapitalens spøkelse på tidsskriftet Vagants hjemmesider: http://www.vagant.no/finanskrisen-joseph-vogl-kapitalens-spokelse/

Link til event på Facebook
Kjøp boken her

One thought on “Kapitalens spøkelse

Leave a Reply

%d bloggers like this: