Marie Storli valgt som ny leder

Rethinking Economics Norge arrangete sitt fjerde årsmøte fredag 31. januar, kl. 17-20. Et nytt styre har blitt valgt  og det har vært flere utskiftninger.
Marie Storli er valgt som ny leder, etter flere år i styret. Hun er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo, hvor hun leverte sin masteroppgave om klimaøkonomi på tampen av 2019. Marie startet sin karriere i miljøbevegelsen i ung alder, og det var dette engasjementet som ledet henne til økonomistudiene. Som student ble Marie overrasket over hvor stort gapet var mellom miljøbevegelsen og mainstream økonomer, og hun bestemte seg for å prøve å finne ut hvor denne spliden stammer fra.
Ebba Boye trer av som leder, og går videre til ny jobb. Vi takker for innsatsen i tre fantastiske år. Ingen andre kunne tatt organisasjonen fra krybbe til sandkasse. I tillegg går Oliver Groth Pettersen,  Vetle Westlie og Andrea Thorup ut av styret. Vi takker dem for innsatsen.
I tillegg tar styret inn tre nye medlemmer. Marthe Sofie Eide tar en mastergrad i økonomi ved NMBU, der hun er i gang med å bygge Norges første sirkulære siviløkonom-grad. Olav Soldal har en master i Internasjonale Miljøstudier fra NMBU, og jobber som vitenskapelig assistent ved Handelshøyskolen BI . Daniel Fullman studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Rethinking Economics Blindern.
Vi ønsker det nye styret velkommen og gleder oss til å ta fatt på de kommende utfordringene.

Leave a Reply

%d bloggers like this: