Vil du hjelpe oss og knuse noen økonomiske myter?

Rethinking Economics jobber for å skape en økonomi som tjener mennesker og planeten. Da må vi kaste ut gamle dogmer – og løfte frem nye ideer.

Nå ber vi DEG om hjelp. Vi er en ideell organisasjon uten ansatte. Vi opplever stor etterspørsel, men knappe ressurser gjør altså at vi er avhengig av finansiering for å kunne møte etterspørselen. Vil du hjelpe oss og knuse noen økonomiske myter, gjennom vår folkefinansieringskampanje på culturaflokk.no!

Rethinking Economics Norge jobber for å løfte frem nye ideer om hvordan vi skal skape en økonomi for det 21. århundre.  Vi er en ideell  organisasjon uten ansatte, i stor vekst. Vi bidrar med faglige debatter og innhold, og arrangerer konferanser, seminarer og åpne møter. For å gjennomføre planlagte prosjekter trenger vi mer finansiering – og vi håper du har lyst å hjelpe oss!
Hørt det før?

 • Vi trenger økonomisk vekst for å løse klimakrisa
 • Folk flest tjener på boligprisvekst
 • I fremtiden kommer vi ikke til å ha råd til samme standard på pensjoner og velferd 
 • Det er statens ansvar å redde kriserammede selskap
 • Det er kun næringslivet som skaper verdier i samfunnet 

Samfunnsdebatten om økonomisk politikk er full av myter om økonomien vår som begrenser hva vi tror er mulig. Fra en manglende forståelse for pengenes rolle i økonomien til en misvisende tolkning av menneskets natur og en snever forståelse av hvordan innovasjon foregår.

Heldigvis finnes det en rekke økonomer både i Norge og internasjonalt som jobber med nettopp dette!


Knuser økonomiske myter

 • Stephanie Kelton knuser myten om hva samfunnet har råd til.
 • Kate Raworth avkler myten om at vi trenger vekst for å løse klimakrisa.
 •  Mariana Mazzucato plukker fra hverandre myten om at det eneste som skaper verdi og driver innovasjon er næringslivet.

Dette er noen av ideene vi jobber for å løfte inn i den offentlige debatten, og ikke minst inn på pensum for økonomistudentene.

Rethinking Economics har ikke et politisk ståsted og støtter ikke et spesifikt syn. Vi jobber derimot for å avkle de økonomiske mytene, ved å dyrke den åpne og kritiske samtalen.

Litt om oss

Målet vårt er å løfte frem nye ideer, og bidra med kunnskap og selvtillit til de som ønsker å kaste seg inn i den offentlige debatten om hvordan vi skal skape en økonomi for det 21. århundre.

Vi er en frivillig drevet organisasjon, uten ansatte. Siden oppstarten i 2016 har vi hatt stor vekst, og har i dag over 300 medlemmer, samt fire lokallag ved norske universiteter og høyskoler. Vi opplever stort interesse og engasjement for det vi gjør, og mottar en rekke forespørsler. Men knappe ressurser gjør altså at vi er avhengig av finansiering for å kunne møte etterspørselen.

For å gjøre mer av det vi driver med trenger vi mer finansiering, og vi håper du har lyst å hjelpe oss!

Hva skal penge brukes til?

Denne folkefinansieringskampanjen skal bidra til at vi får midlene vi trenger for å gjennomføre våre prosjekter. Blant annet:

 • Høsten 2021 publiserer vi boken “Økonomisk tenkning”, en antologi og fagbok i økonomi der vi presenterer ulike økonomiske teoretiske skoler på norsk.
 • Høsten 2020 publiserte vi rapporten “Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?” som undersøker de norske bachelorutdanningene i samfunnsøkonomi i Norge, ved hjelp av en folkefinansieringskampanje (tusen takk til alle som støttet prosjektet!). I den kvantitative analysen finner vi at pensum domineres av nyklassisk teori og metode. Nå som verden er i ferd med å gjenåpnes ønsker vi å bruke rapporten til å lage arrangementer, debatter og skape dialog med de respektive instituttene. 
 • Vi skal fortsette å skolere unge kritiske økonomer, og videreutvikle vårt nettverk for økonomer som vil tenke nytt. Målet er å koble nysgjerrige studenter med erfarne folk fra næringsliv, akademia og forvaltningen. Målet er å bygge økt selvtillit – til å forme egne tanker og tekster og til å stille de relevante kritiske spørsmålene.
 • Vi jobber videre med å utvikle nettsidene våre til å bli en kunnskapsbase for økonomiske teorier og kritisk debatt om økonomi. I tillegg til det vi produserer selv deler vi lesetips og podcaster.
 • Vi har fått støtte fra Fritt Ord til å gjennomføre debattrekken “Penger på bok” på Deichman høsten 2021, og med din støtte kan vi gjennomføre lignende offentlige arrangement og konferanser til våren. 

Vi skal tenke nytt om økonomien, og nytt om regnskap. Men vi kan foreløpig ikke trykke våre egne penger. Vi trenger din hjelp.

Les mer og støtt kampanjen på culturaflokk.no!

Leave a Reply

%d bloggers like this: