Har vi råd til det grønne skiftet?

Å forstå hvordan penger skapes er essensielt for å se hvilke muligheter som finnes for å finansiere det grønne skiftet og hvor i systemet muligheten til slik finansiering ligger.

Money is power

Sovereign governments have the power to create money. Policies can be enacted to address public debt and deficits, as well as distributional unfairness. What are the consequences for sovereign nations of giving up their constitutional right to print their own money? Article by Jesper Jespersen

Keynesiansk og Post-Keynesiansk økonomi

Som vi så i forrige del av dette lynkurset regnes Carl Menger som en av de første marginalistene, som la grunnlaget for den nyklassiske skolen. Men Menger regnes også som den østerrikske skolens grunnlegger. Det marginalistiske gjennombruddet var knyttet til utviklingen av en ny verditeori. Mens Jevons og Walras, og det som senere skulle bli den nyklassiske skolen, var opptatt av at økonomiske analyser skulle beskrives matematisk, gikk Menger en annen vei. Det var blant annet metodologiske uenigheter som gjorde denne veien uforenelig med den nyklassiske.