Benedikt Goodman

Benedikt Goodman tar en mastergrad i samfunnsøkonomi ved NMBU hvor han var med på å stifte, og senere lede lokallaget av Rethinking Economics. Endring i utdanningen er noe han har jobbet mye med i løpet av studietiden og han har sittet i mange utvalg tilknyttet dette. Han har også styringserfaring fra Fakultetsstyret ved Handelshøyskolen og Universitetsstyret ved NMBU. Nå jobber han som prosjektkoordinator for Green Challenge – en av de største miljørettede innovasjonskonkurransene i Europa. Benedikt var med på å skrive rapporten «Utdanner vi samfunnsøkonomer for det 21. århundret?» og er svært opptatt av å bidra til det grønne skiftet.

%d bloggers like this: