En ny økonomi – aktiv næringspolitikk

Boken Ny økonomi bygger på den første boken, og den kan sies å formidle to hovedbudskap. For det første hevder Mazzucato at gapet mellom en ønsket samfunnsutvikling og den erfarte utviklingen er blitt stadig større – både i USA, Storbritannia og i Europa. Som en konsekvens er vi nå omgitt av mange uløste, store og komplekse samfunnsutfordringer, fra lav realvekst, høy finansvekst, økende sosiale forskjeller og en tiltagende klima- og miljøkrise, samtidig som vi står midt i en alvorlig pandemi og en digital omstilling.

Hva mener vi med “pluralisme i økonomiutdanningen”?

Dette innlegget er skrevet av Hamdi A. Mohamed og Marie Storli. De siste ukene har det gått en liten debatt mellom Rethinking Economics og Ola Kvaløy, dekan og professor iContinue reading “Hva mener vi med “pluralisme i økonomiutdanningen”?”

Oljeformuen og det grønne skiftet: Seminar på Stortinget

Er Norges strategi for plassering av oljeformuen forenlig med det grønne skiftet? Rethinking Economics Norge og Manifest Tankesmie inviterer i samarbeid med Rødts stortingsgruppe til politisk og faglig seminar. Tid:Continue reading “Oljeformuen og det grønne skiftet: Seminar på Stortinget”

Summer Schools, Events and Conferences for Rethinkers

Want some intellectual stimulus this summer? As economic thinking diverging from mainstream school is rarely taught during the normal study programme, one possible solution is to spend some of theContinue reading “Summer Schools, Events and Conferences for Rethinkers”