Celine Brøndmo

Celine Brøndmo studerer bachelor i filosofi på Blindern, med 40-gruppe i Samfunnsøkonomi. Hun har noen år på Copenhagen Business School og senere i privat næringsliv bak seg. Celine interesserer seg for økologisk økonomi, ny monetær teori og filosofiene som ligger til grunn for dagens systemer.

Utenom stillingen i Rethinking Economics hvor hun er involvert i finansiering og rekruttering sitter hun i planleggingsgruppa for Smultringfestivalen 2023.

%d bloggers like this: