Daniel Fullman

Daniel Fullman crop edit

Daniel Fullman studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo og er tilknyttet Rethinking Economics Blindern. Han har erfaring fra Økonomisk institutt, Finansdepartementet og organisasjonslivet. Daniel interesserer seg for Post-Keynesiansk økonomi, finansiell ustabilitet og miljø-økonomi. Han er også kritisk til det ensidige fokuset på den neo-klassiske skolen i samfunnsøkonomiutdanningen, og etterlyser mer bredde og empiri.

 

 

%d bloggers like this: