economy

Economy er en søsterorganisasjon av Rethinking Economics i Storbritannia som tar sikte på å formidle samfunnsøkonomi ut til befolkningen.

Undersøkelser organisasjonen kontinuerlig utfører viser at det er et problem at økonomenes stammespråk har distansert økonomiske utfordinger fra folket og hindrer forståelse og demokratisk deltagelse. På nettsiden kan du finne en rekke læringsressurser om økonomi og samfunnsøkonomi for folk flest. 

Economy ble startet av medlemmer fra Rethinking Economics i 2016.

Hva sier vanlige folk når man spør om deres forhold til samfunnsøkonomi: https://youtu.be/NHswwb2puOk

Hva gjør economy: https://youtu.be/iV1uP-jd66I

%d bloggers like this: