Ellen Stenslie

Ellen Stenslie har bachelor i økonomi, administrasjon og ledelse, og studier innen statsvitenskap, globalisering og innovasjon, fra Norges Handelshøyskole. Hun har også mastergrad i internasjonal miljøforvaltning, og jobber for tiden med en doktorgrad ved NMBU om miljørettet entreprenørskap i Storbritannia.

Stenslie har tidligere arbeidet med klimafinans og fornybar energi, som konsulent i
skogbransjen og prosjektarbeid for Bellona. Hun er også tidligere styremedlem i The
European Society for Ecological Economics. Stenslie har et sterkt tverrfaglig engasjement for en mer bærekraftige økonomi. Hun arbeider primært med institusjonell og økologisk økonomi. Som leder av fagrådet er hun opptatt av å dyrke mangfoldet av forskjellige teoretiske retninger, uavhengig av eget utgangspunkt, og å skape konstruktiv dialog om økonomifaget.

kontakt: ellen.stenslie@nmbu.com

%d bloggers like this: