Exploring Economics


Exploring Economics er en åpent tilgjengelig læringsressurs om samfunnsøkonomiske retninger og temaer.

Her kan du få muligheten til å oppdage, sammenligne og studere en variasjon av økonomiske skoleretninger og perspektiver. Nettsiden har samlet en stor base av skriftlige bidrag, visualiseringer, linker til nettkurs og publiserte foredragserier. 

Nettressursen som ble lansert i 2016 er utarbeidet av vår søsterorganisasjon i Tyskland, Network for Pluralist Economics (Netzwerk Plurale Ökonomik). Den baserer seg på en ‘nedenfra og opp’ – tilnærming og er i dag drevet av et internasjonalt team av partnere, redaktører, studenter og undervisere.

Exploring Economics oppfordrer studenter og andre som interesserte i å skrive om samfunnsøkonomi til å bidra og viser deg hvordan du går frem for å delta i dugnaden.  

En helt essensiell nettside for alle som interesserte i å lære mer om det rike mangfoldet av samfunnsøkonomisk tenkning og retninger. 

Studenter, her kan du finne forklaringer på økonomiske problemer fra flere enn den nyklassiske skolen, som også kan hjelpe deg å forstå ditt vanlige pensum bedre. 

– Liv Anna, Nordisk koordinator for Rethinking Economics

%d bloggers like this: