Hamdi A. Mohamed

Hamdi A. Mohamed har en bachelor i utviklingsstudier med fordypning
samfunnsøkonomi fra UIO, og en master i samfunnsøkonomi fra NMBU. Hun har mye
statistikk og metodefag i masteren sin, og jobber for tiden i SSB med prisstatistikk.
Interessen for en pluralistiske tilnærming har hun fra utviklingsstudier, der hun ble
eksponert for ulike tankemåter, noe som også er hennes motivasjon for å være med i
Rethinking Economics Norge.

%d bloggers like this: