Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten

Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten 

– Roman Eliassen(2016)

Da Roman Linneberg Eliassen begynte å studere samfunnsøkonomi i 2008, var verden på vei inn i en økonomisk krise etter Lehman Brothers-konkursen. Likevel ble ikke finanskrisen knapt nevnt under forelesningene. Hvorfor ikke?

I denne boka spør Eliassen om ikke økonomenes oppheng i matematiske metoder gjort dem ute av stand til å forstå virkeligheten? Forfatteren tar til orde for at faget må fornyes og tilpasses utfordringene den moderne kapitalismen står overfor. (Hentet fra Tronsmos nettsider)

Denne boken er del av fundamentet til RE sin eksistens her til lands – og er skrevet av vara til styret Roman Eliassen. Den beskriver hva som er problemet med økonomifaget, måten vi lærer det på og hvorfor mange økonomer ikke helt skjønner seg på virkeligheten. Den er veldig lettlest og kanskje noe av det første en nysgjerrig ‘rethinker’ burde lese.

– Benedikt, leder av RE NMBU.

Anmeldelse i Universitas: https://universitas.no/anmeldelser/61279/fyndig-fagkritikk/

Og i DN: https://www.dn.no/magasinet/profil/roman-eliassen/okonomi/oppgitt-over-virkelighetsfjernt-okonomifag/1-1-5587797

%d bloggers like this: