I media

Eksperter i Tåkeheimen (Stavanger Aftenblad, 1. november 2017)
“Før eller senere vil ekspertene ta grundig feil fordi den verden de trodde de kjente, ikke finnes lenger. Det tidspunktet har kommet nå.” Kronikk av Roman L. Eliassen.

The Risk of Rising Household Debt in Norway (Private Debt Project)
Ebba Boye analyserer gjeldsnivået i den norske økonomien og situasjonen i det norske boligmarkedet. Har vi et strukturelt problem?

Fundamentalisme (Manifest Tidsskrift, 12. oktober 2017)
DSGE-modellene man vil innføre i SSB, møter kritikk fra stadig flere ledende økonomer. I denne type modeller  «vil analysen av en sjiraffs atferd ikke kunne inkludere antakelsen om at den har en lang hals, fordi vi verken kan forklare hvorfor den har en lang hals eller hvordan den kan overleve med den», ifølge Joseph Stiglitz. Av Ebba Boye.

Doughnut Economics (Manifest Tidsskrift, 30. september 2017)
Økonomen Kate Raworth mener bildet økonomer og politikere bør ha på netthinnen når de utarbeider teorier og politikk er den samme bakevaren som konstant befinner seg i bevisstheten til Homer Simpson – en smultring. Av Ebba Boye.

Kostnadssyken (Manifest Tidsskrift, 6. september 2017)
Statens helseutgifter øker stadig. Har vi råd til velferdsstaten også i fremtiden? Av Ebba Boye.

Når kvinner teller (Manifest Tidsskrift, 16. august 2017)
“Det var ikke en usynlig hånd som laget maten til Adam Smith, det var moren hans.” Også de aktivitetene som ikke måles i penger, som ulønnet omsorgsarbeid, er viktig for økonomien vår. Feministisk økonomi tar dette på alvor. Av Ebba Boye.

Det er nok å gjøre (Manifest Tidsskrift, 22. juni 2017)
Bør vi innføre borgerlønn? Eller hva med jobbgaranti? Av Ebba Boye.

Democratizing Economics: the Heterodox Approach of Two NSSR Graduate Students (Research Matters, 14. juni 2017)
Intervju med styreleder Ebba Boye og styremedlem Ingrid Harvold Kvangraven om forskning og opplysningsarbeid utenfor “mainstream”-økonomi, og om hvorfor de var med på å starte Rethinking Economic-Norge.

Ikke tro du har penger i banken (Dagbladet, 10. juni 2017)
Har du noen gang lurt på hvor pengene dine kommer fra og hva som gjør at de er verdt noe? Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Hva er inflasjon? (Klassekampen, 24. mai 2017)
Høy inflasjon er statslederes store frykt, og har kastet både presidenter og økonomiske teorier av tronen. Teoretiske debatter om inflasjon påvirker både renta på huslånet ditt og de sentrale lønnsforhandlingene. Men hvorfor stiger prisene år etter år? Økonomifaget gir ett svar, men utenfor skolebøkene finnes det flere. Av Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge.

Det frie markedet eksisterer ikke (Dagbladet, 5. mai 2017)
Finanskrisen burde vært spikeren i kisten for frimarkedsideologien. Men myten om det frie markedet har fått leve videre og bidratt til både Brexit og Trump. Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Kunnskapsbløffen (Klassekampen, 27. april 2017)
Lever vi i en kunn – skapsøkonomi? Av Roman L. Eliassen.

Gjeldsberget (Klassekampen, 5. april 2017)
Er uærlige bankmenn ansvarlige for den økonomiske krisen verden har befunnet seg i det siste tiåret? Eller ble krisen skapt av et solid banksystem som sikret folk rimelige huslån? Av Ebba Boye.

Pengemysteriet (Klassekampen, 16. mars 2017)
Hvordan lages penger? Av Roman Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Balansespill (Manifest Tidskrift, 23. februar 2017)
Av Ebba Boye, styreleder i Rethinking Economics Norge.

Tok et oppgjør med økonomiutdanningen (Studvest, 10 februar 2017)
Rethinking Economics har som mål å stille kritiske spørsmål til bruk av teori i økonomiutdanningen. Denne uken fikk organisasjonen lokallag i Bergen. Intervju med styreleder Ebba Boye og lokallagsleder Jenny Nygaardsmoen.

Strid i byrået (Klassekampen 2. februar 2017)
Roman L. Eliassen er styremedlem i Rethinking Economics Norge

Studentene er fornøyde med økonomistudiet (Dagbladet 23. january 2017)
Økonomistudentene lærer mange ulike teorier, og de lærer å studere empirisk sammenhenger. Av Steinar Holden, leder ved Økonomisk institutt på UiO.

Mener økonomifaget splitter folket (Dagens Næringsliv 22. januar 2017)
Intervju med Joe Earle, hovedinnleder ved Rethinking Economics-konferansen 2017.

Jublar over nye tankar (Klassekampen 21. januar 2017)
Radikale økonomar gler seg over at frihandelen blir utfordra frå høgre og venstre. Intervju med innledere ved Rethinking Economics-konferansen 2017, Jayati Ghosh, Erik Reinert og Rainer Kattel.

Verken realistisk eller ønskelig (Klassekampen 20. januar 2017)
Samfunnsøkonom Bent Are Sæther bidrar til debatten mellom Boye og Holtsmark om økonomifaget og nyklassiske antakelser.

Er vi økonomistudenter tjent med den ene sannhet? (Dagbladet 19. januar 2017)
Gunnar Fiksdal (nestleder i Rethinking Economics – Norge og samfunnsøkonomistudent ved UiO) skriver om ønsket om en mer virkelighetsnær økonomiundervisning.

Innovasjon i økonomifaget? (Klassekampen 19. januar 2017)
Katinka Holtsmark (postdoktor i samfunnsøkonomi ved UiO) svarer Ebba Boye om innovasjon i økonomifaget.

Den innovative bedriften (Klassekampen 17. januar 2017)
Ebba Boyes svar til Katinka Holtsmark. Boye trekker fram Lazonicks teori om innovative bedrifter for å vise hvorfor pluralisme i økonomifaget er viktig.

Langt fra virkeligheten (Klassekampen 13. januar 2017)
Katinka Holtsmark (postdoktor i samfunnsøkonomi ved UiO) svarer Ebba Boye om økonomisk teori.

I en perfekt verden (Klassekampen 11. januar 2017)
Hvorfor må økonomistudenter pugge modeller som beviselig ikke funker? Av Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge.

Grønn vekst? (Klassekampen 5. januar 2017)
Er grønn vekst mulig? Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Arbeid til alle? (Klassekampen 14. desember 2016)
Donald Trump tyr til en gammel oppskrift for å få flere i jobb. Av Ebba Boye, leder i Rethinking Economics Norge.

Norsk Pioner (Klassekampen 1. desember 2016)
Hvem var Thorstein Veblen? Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Spådomskunst (Klassekampen 27. oktober 2016)
Har heterodokse økonomer systematisk suksess med å forutse finans kriser? Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

16 damer du bør få med deg (Klassekampen 22. september 2016)
Hvilke kvinnelige økonomer bør man lese? Av Roman L. Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Manglende pluralisme i økonomifaget (Aftenposten 21.september 2016)
Kort sagt av Tone Smith, styremedlem i Rethinking Economics Norge.

Bjørnen og badevannet (Klassekampen 20. september 2016)
Av Anders Ekeland, SV-medlem og samfunnsøkonom.

Kritikken mot økonomifaget (Universitas 20. september 2016)
Vi underviser i teoriene vi mener studentene våre har størst nytte av å lære. Av Steinar Holden, leder ved Økonomisk institutt på UiO.

Å temme en bjørn (Klassekampen 15. september 2016)
Venstresida må bruke de trauste økonomene for det de er verdt. Av Ingrid Grønli Åm.

Økonomifaget er nyttig for å forstå (Aftenposten 11. september 2016)
Kort sagt av Jens Furuholmen, samfunnsøkonomistudent ved Universitetet i Oslo.

Ønsker Holden pluralisme? (Aftenposten 8. september 2016)
Av Gunnar Fiksdal, nestleder for Rethinking Economics Norge.

Stort mangfold og ulike teorier i økonomifaget, (Aftenposten 7. september 2016)
Av Steinar Holden, instituttleder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Behovet for opprør i økonomifaget, (Universitas 7. september 2016)
Av Ebba Boye.

Mytteri på auditorium 4 (Klassekampen 3. september 2016)
Seks-siders opplag i Klassekampen om økonomifaget.

Misforstått kritikk (Dagens Næringsliv 30. august 2016)
Av Ebba Boye og Ingrid Harvold Kvangraven, styremedlemmer i Rethinking Economics Norge.

Økonomifaget– slik de fleste møter det (Aftenposten 31. august 2016)
av Dag Morten Dalen, prorektor og professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Kritikken av økonomifaget er ikke dekkende (Aftenposten 28.august 2016)
Av Steinar Holden, instituttleder for økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo

Utdatert økonomikritikk (Dagens Næringsliv 25. august 2016)
Av Lars Fallan, professor emeritus ved NTNU.

Andre økonomiske alternativer,(Dagens Næringsliv 22. august 2016)
Intervju med Ebba Boye, styreleder av Rethinking Economics Norge.

Kronikk: Økonomifaget må reformeres (Aftenposten 23. august 2016)
Den dominerende nyklassiske økonomien er ikke spesielt nyttig for å forstå dagens dynamiske og turbulente økonomi. Av styret til Rethinking Economics Norge.

Andre økonomiske alternativer (Dagens Næringsliv 22. august 2016)
5 kjappe med styreleder i Rethinking Economics Norge, Ebba Boye.

En syklus av kriser (Klassekampen, 17. august 2016)
Økonomifaget er i utvikling. Men i Norge kveles nytenkning ved fødselen. Av Erik Reinert.

Moderne klassiker (Manifest Tidsskrift, 25. mai 2016)
“Capitalism” hevdes å være det mest omfattende byggverket siden “Kapitalen”. Men holder det med revolusjon innad i økonomifaget?

Det mest omfattende byggverket siden Marx’ Kapitalen (Manifest Tidsskrift, 10 april 2016)
INTERVJU: Professor Anwar Shaikh var lei av at økonomifaget ikke forholdt seg til virkeligheten. Etter 35 års arbeid er modellen som skal revolusjonere faget, endelig lansert.

Økonomiens dogmer (Salongen Nettidsskrift for Filosofi og Idehistorie, 3. april 2016)
Boken Hysj vi regner gir en tankevekkende rapport og innsiktsgivende kritikk fra innsiden av økonomistudiet.

Opprør i økonomifaget (Morgenbladet, 29. februar 2016)
Studenter over hele verden enes: Økonomifagets tilnærming til en kompleks og mangfoldig verden er overforenklet, ensrettet og utilstrekkelig.

Oppgitt over «virkelighetsfjernt» økonomifag (Dagens Næringsliv, 26 februar 2016)
Mens finanskrisen herjet i 2008, var foreleserne mest opptatt av tabeller og teorier. Nå går går samfunnsøkonom Roman L. Eliassen i bresjen for en fullstendig fornying av faget.

Hva er galt med okonomiundervisningen? (Samfunnsøkonomen nr. 6 2015)
Av Roman L. Eliassen, Jostein Løhr Hauge, og Ivan Rajic

%d bloggers like this: