Ida Sognnæs

Ida Sognnæs er forsker innen globale utslippstrender, scenarioanalyse, og energi-økonomi-miljø modeller ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun har en doktorgrad i Land Economics fra Cambridge University, en master i Energy and Resources fra University of California, Berkeley, en sivilingeniørgrad i fysikk og matematikk fra NTNU, samt en bachelor i statsvitenskap. Med bakgrunn i en bred tverrfaglig utdannelse og en rekke forskningsprosjekter er hun opptatt av hvordan ulike teorier og antakelser kan og bør kobles sammen for å danne et bedre beslutningsgrunnlag innenfor store samfunnsutfordringer slik som klima. Hun har tidligere vært aktiv i Cambridge Society for Economic Pluralism, der hun ledet et fag som ga økonomistudenter en bred innføring i ulike økonomiske teorier. 

%d bloggers like this: