Jostein Løhr Hauge

Jostein Løhr Hauge (PhD) er samfunnsøkonom og jobber som forsker ved University of Cambridge. Hans forskning fokuserer på hvordan globaliseringsprosesser påvirker økonomisk utvikling og industrialisering. Han jobber for tiden med en bok, “The Future of Industrialization”, under kontrakt med Oxford University Press. Jostein ser samfunnsøkonomi som et fag satt sammen av et mangfold av fagfelt, som for eksempel politisk økonomi, sosiologi, statsvitenskap, og geografi. Derfor jobber han for mer pluralisme innenfor samfunnsøkonomifaget. Hvis du vil vite mer om Josteins arbeid kan du ta en titt på nettsiden hans, eller følge han på Twitter.

%d bloggers like this: