Klara Wolschlager

Klara  har en bachelor i Socioeconomics – en kombinasjon av samfunnsøkonomi og sosiologi – fra Vienna University of Economics. Nå studerer hun på Norges Handelshøyskole, hvor hun tar en master med fordypning i energi, naturressurser og miljø. Hun ble medlem av Rethinking Economics mens hun var på utveksling i Oslo høsten 2019 etter å ha vært deltaker på kurs og seminarer hos den næringspolitiske organisasjonen Wirtschaftspolitische Akademie i Wien. Interessen for heterodoks økonomi ble vekket tidlig i studiene, og som styremedlem i Rethinking Economics ønsker hun å bidra til å skape et rom for diskusjon og idéutveksling

%d bloggers like this: