Morten Søberg

Morten Søberg arbeider som direktør for samfunnskontakt i SpareBank 1 Gruppen. I tillegg sitter han i representantskapet til Norges Bank og i styret til Oslo Nye Sparebanks fond. Før har han blant annet vært statssekretær i Finansdepartementet, finanspolitisk rådgiver for Sp på Stortinget, forsker i Statistisk sentralbyrå og sivilarbeider i Noregs Mållag. Søberg har doktorgrad i eksperimentell økonomi fra Universitetet i Oslo og en bachelorgrad i filosofi og økonomi fra London School of Economics. Han har skrive fem essaysamlinger om økonomi og politikk, m.a. «Ekofisk, Eidsvoll. Eit essay om oljepengar og Grunnlova» (Samlaget, 2017).

%d bloggers like this: