Nora Heyerdahl

Nora Heyerdahl er det fødte “rethinker” og en dyktig leder. Hun har solid
organisasjonserfaring fra Miljøpartiet de Grønne der hun blant annet har vært internasjonal kontakt for Grønn Ungdom. Hun er nå vara til Stortinget for MDG (men stiller ikke til valget i 2023). I 2021 ga hun også ut boken “OK Boomer! – og andre ting du kan si til onkelen din om klima”.

Nora er vokst opp i Oslo og studerer bachelor i samfunnsøkonomi på Blindern, med 40-
gruppe i filosofi. Hun var leder for lokallaget til Rethinking Economics på Blindern, med stor suksess. Blindern er i dag det største studentlaget vårt, med masse aktivitet. For tiden er Nora på utveksling i San Diego og danser mye salsa.

Nora trer på som leder fra juli/august 2023.

%d bloggers like this: