Boklansering: Schumpeter på norsk

Slide1

For første gang har Schumpeter blitt utgitt på norsk! Erik Reinert har skrevet forordet og sammen med Spartacus forlag inviterer Rethinking Economics Norge til en samtale mellom Reinert og Atle Midttun (BI). I Schumpeters ånd vil tema være koblinger mellom innovasjon og finanskriser. Kan kreativ destruksjon gi oss den grønne omstillingen som er nødvendig?

Samtidig lanserer Spartacus en ny utgave av Reinert sin bok «Global økonomi». Boken kom første gang ut i 2004 og med 21 språk er den sannsynligvis den norske økonomiboken som er oversatt til flest språk. I 2016 havnet boken på World Economic Association sin liste over de 50 viktigste økonomibøkene de siste 100 år. Tittelen på engelsk er «How rich countries got rich and how poor countries stay poor».

Når: Onsdag 27. september kl 18.00-20.00
Hvor: Møtet foregår i LABen i tredje etasje på Kulturhuset i Youngs gate 6, Oslo.
Møtet er gratis og åpent for alle

«Teori om økonomisk utvikling» ble første gang utgitt i 1912. I denne klassikeren beskriver den østerrikske økonomen Joseph Schumpeter kapitalismen som et potensielt ustabilt system drevet frem av innovasjoner. Mens dagens økonomiske standardteori legger vekt på prosessene som skaper økonomisk likevekt, setter Schumpeter innovasjonene som bryter likevekten i teoriens sentrum. Han legger særlig vekt på entreprenørenes og nyskapningens rolle i den økonomiske utviklingen, og i dette systemet blir kapitalen i seg selv uproduktiv når systemet er i likevekt. I Schumpeters verden er det innovasjonenes kreative ødeleggelse som driver økonomisk endring og vekst.

To ulike økonomiske forskningsfelt har sin opprinnelse i Schumpeters teorier. For det første forskningen omkring innovasjoner og nyskapning som kildene til økt velstand, og for det andre teorien om periodiske finanskriser. Denne teorien fikk et oppsving etter finanskrisen i 2008. Boken er ikke bare av interesse for økonomer og økonomistudenter; også personer som arbeider i næringslivet vil finne seg igjen i en mer realistisk økonomisk teori.

Erik S. Reinert er økonom med spesiell interesse for utviklingsøkonomi og økonomisk historie. Reinert har en MBA fra Harvard Business School og en Ph.D i økonomi fra Cornell University, og er tidligere bedriftsleder. Han er professor ved Tallinn University of Technology, Estland.

Atle Midttun er professor ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI. Han arbeider i skjæringsfeltet mellom institusjonell økonomi og økonomisk sosiologi, med fokus på innovasjon, økonomisk regulering, forretningsmodeller og premisser for et samfunnsansvarlig næringsliv, og bærekraftig energi- og miljøpolitikk.

Link til Facebook – arrangement 

23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen

23 ting de ikke forteller deg om kapitalismen av Ha-Joon Chang har kommet ut på norsk! Dette er en bok vi tidligere har nevnt på vår alternative pensumliste og vil anbefale som et viktig korrektiv til den nyklassiske litteraturen.

I en anmeldelse i Klassekampen skriver Tore Linné Eriksen at «boka er spekket med historiske eksempler og sinnrike analyser av den virkelige verden utafor lærebøkenes modeller.» (…) «Hensikten med myteknusingen er å skape en mer velfungerende og snillere kapitalisme, i tillegg til å vise behovet for et økonomifag som byr på mer allsidige perspektiver. Det siste er ingen liten oppgave i seg selv, noen er så matematikkfiksert at de heller vil ta nøyaktig feil enn å ha omtrentlig rett.»

Roman Linneberg Eliassen, styremedlem i Rethinking Economics Norge, har oversatt boken og skrevet denne lille smakebiten om en av mytene Chang avslører: Det frie markedet eksisterer ikke.

Chang er utviklingsøkonom, underviser i samfunnsøkonomi ved Cambridge University og er en viktig støttespiller for Rethinking Economics internasjonalt. Han har også skrevet boken Economics: The User’s Guide, en innføring i pluralistisk økonomi (som visstnok også kommer på norsk etter hvert).

Rethinking Economics Trondheim inviterer til «Kræsjkurs i økonomisk idéhistorie»

Rethinking Economics Trondheim inviterer til et alternativt foredrag med professor i økonomisk historie, Pål Thonstad Sandvik.

Continue reading “Rethinking Economics Trondheim inviterer til «Kræsjkurs i økonomisk idéhistorie»”

Debatt: Teorikrise i Økonomifaget (podcast)

Screen Shot 2017-04-21 at 19.18.25.png

Den 23. mars møttes historiker Ola Morris Innset og UiB-professorer i samfunnsøkonomi Katrine Løken og Alf Erling Risa  til debatt om “teorikrise i økonomifaget.” Er det krise? Innset sier “ja”, mens Løken og Risa sier “nei”. Men hvorfor, og hvem har rett? Du kan lytte på debatten her for å finne det ut.

Seminar in Bergen: Plurality and Diversity in the Economic Curriculum

Neoclassical economics dominates the economics curriculum, and whilst very useful in certain circumstances, students would benefit from exposure to a plurality of economic perspectives.

NHH’s Global Economics Perspectives has partnered with Rethinking Economics Norge to host an afternoon conference on the topic of: Plurality and Diversity in the Economics Curriculum. The conference is free and open to anyone. Continue reading “Seminar in Bergen: Plurality and Diversity in the Economic Curriculum”

Oppsummering av Rethinking Economics-konferansen 2017

20.-21. januar 2017 avholdt Rehtinking Economics -Norge sin aller første konferanse: Samfunnsøkonomi for en ny tid (fullt program). Her kan du titte på power point presentasjonene, bilder fra konferansen, og høre lydopptak.Continue reading “Oppsummering av Rethinking Economics-konferansen 2017”