Gjesteforelesning med Roger Hammersland fra SSB på Ås

Den 11. Januar har Rethinking Economics Norge gleden av å invitere alle interesserte til gjesteforelesning ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås.

Roger Hammersland er forsker ved Statistisk Sentralbyrå og tidligere forsker ved Norges Bank. Han skal snakke om det økende behovet for pluralisme i økonomifaget og viktigheten av en økonomiundervisning der evnen til å tenke kritisk og selvstendig står i sentrum. Continue reading “Gjesteforelesning med Roger Hammersland fra SSB på Ås”

Rethinking Economics-Konferanse: Samfunnsøkonomi for en ny tid

 • Hva er galt med økonomifaget?
 • Hvorfor får ikke studentene lære et mangfold av økonomiske teorier?
 • Finnes det økonomiske «sannheter»?
 • Hva slags økonomisk forståelse går studentene glipp av?

Rethinking Economics Norge, i samarbeid med Rethinking Economics Blindern, inviterer til økonomikonferanse på Universitetet i Oslo i januar. Vi ønsker å samle studenter, professorer og alle andre med interesse for økonomifaget. Målet med konferansen er å presentere ulike økonomiske teoriretninger og vise frem pluralismen som eksisterer i økonomifaget.

Tid og sted:

 • Fredag 20. januar kl 18.00 – 20.00 på Litteraturhuset, Wergeland-salen
 • Lørdag 21. januar kl 09.30 – 18.00 på SV-fakultetet, Universitetet i Oslo, auditorium 7

Klikk her for programmet.

Programmet inkluderer:

 • Joe Earle, en av initiativtakerne bak den internasjonale bevegelsen for pluralisme i økonomifaget. Aktuell med boken «The Econocracy. The Perils of Leaving Economics to the Experts».
 • Karine Nyborg, professor ved UiO. Hun er tidligere leder for The European Association of Environmental and Resource Economists og forfatter av boken «Balladen om den usynlige hånd».
 • Erik Reinert, professor ved Tallinn University of Technology og leder for The Other Canon Foundation. Han er en av de mest internasjonalt anerkjente norske økonomene og er medredaktør for «Handbook of Alternative Theories of Economic Development», samt forfatter av boken «How rich countries got rich and why poor countries stay poor».
 • Arild Vatn, professor i Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU). Vatn er en pioner innen økologisk økonomi internasjonalt og forfatter av bøkene «Institutions and the Environment» og «Environmental Governance: Institutions, Politics and Actions».
 • Gudmund Hernes er utdannet sosiolog, forfatter og tidligere politiker og statsråd for Ap. Hernes har hatt ulike roller innenfor forskning i en årrekke og er nå seniorforsker ved FAFO og professor II ved BI. Han jobber for tiden med en innføringsbok i politisk økonomi.
 • Arne Jon Isachsen, er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI og en av våre ledende makroøkonomiske eksperter.
 • Thorvald Grung Moe er spesialrådgiver i Norges Bank og forsker ved Levy Economics Institute. Han er en av de fremste ekspertene i Norge på Hyman Minsky og hans arbeid med finansiell ustabilitet.
 • Steinar Holden, professor og instiuttleder ved Økonomisk Institutt, UiO
 • Marie Sneve Martinussen, samfunnsøkonom i Miljødirektoratet og nestleder i Rødt.
 • Rune Skarstein er samfunnsøkonom, forfatter av boken «Økonomi på en annen måte» og har vært den fremste talsmannen for pluralisme i økonomifaget i Norge i flere tiår.
 • Andreas Hardhaug Olsen, forfatter av boka «Keynes + Hayek. Hva kan Friedrich August von Hayek og John Maynard Keynes lære oss om økonomiske kriser».
 • Tone Smith, PhD-student WU Wien, tidligere seniorrådigver i SSB og styremedlem i Rethinking Economics Norge.
 • Ebba Boye, leder Rethinking Economics Norge.

Nytt lokallag stiftet – Rethinking Economics HiOA

2. november ble det stiftet lokallag ved Høgskolen i Oslo og Akershus. De skal arrangere gjesteforelesninger og arrangementer med formål om å gi studenter ved Handelshøyskolen HiOA akademisk påfyll, med kritisk perspektiv og en praktisk tilnærming til faget. Målet er å introdusere medstudentene for behovet for kritisk tenkning i teori- og metodetunge fag. De vil gå foran som den første studentforeningen ved HiOA med en akademisk agenda.

Det nyvalgte styret består av:

 • Amanda Bergh, Leder
 • Ole Thomassen, Nestleder
 • Joaquim Motzfeldt Tirach, Økonomisjef
 • Snorre Klanderud, Rekrutteringsansvarlig
 • Petter Snellingen, Styremedlem
 • Kristian Henriksen, Styremedlem
 • Jonas Svarstad, Styremedlem

Rethinking Economics Blindern er stiftet!

slack_for_ios_upload_1024

22. september 2016 ble Rethinking Economics Blindern stiftet.

Gunnar Fiksdal ble valgt til leder, og Ole Kvadsheim er nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Amund Hanson Kordt, Klara Wade, Tuva Sære Ressem og Trond Flaarønning.

De vedtok å jobbe opp mot instituttledelsen for å få på plass nye fag i læreplanen. I tillegg skal de arrangere flere foredrag om ulike økonomiske retninger i løpet av året.

Torsdag 13. oktober arrangerer de gjesteforelesning med Roman Eliassen, forfatter av boken ”Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten”, kl. 17.15 på Eilert Sunds Hus på UiO. Se Facebook-arrangementet her.

Om du har spørsmål, kontakt lokallagsleder Gunnar Fiksdal: gunnarfix [at] gmail [dot] com.

Forelesninger om feministisk økonomi, høsten 2016

Kvinneuniversitetet i Norden arrangerer en forelesningsrekke høsten 2016, som begynner mandag 12. september. Alle forelesningene starter med en forelesning om tema. Etter hver forelesning blir det en kort kommentar forberedt av en kommentator, før det blir anledning til en plenumsdiskusjon. Her er en oversikt.

Continue reading “Forelesninger om feministisk økonomi, høsten 2016”