Rethinking Economics Blindern er stiftet!

slack_for_ios_upload_1024

22. september 2016 ble Rethinking Economics Blindern stiftet.

Gunnar Fiksdal ble valgt til leder, og Ole Kvadsheim er nestleder.

Øvrige styremedlemmer er Amund Hanson Kordt, Klara Wade, Tuva Sære Ressem og Trond Flaarønning.

De vedtok å jobbe opp mot instituttledelsen for å få på plass nye fag i læreplanen. I tillegg skal de arrangere flere foredrag om ulike økonomiske retninger i løpet av året.

Torsdag 13. oktober arrangerer de gjesteforelesning med Roman Eliassen, forfatter av boken ”Hysj, vi regner. Hvorfor økonomer ikke forstår virkeligheten”, kl. 17.15 på Eilert Sunds Hus på UiO. Se Facebook-arrangementet her.

Om du har spørsmål, kontakt lokallagsleder Gunnar Fiksdal: gunnarfix [at] gmail [dot] com.

Forelesninger om feministisk økonomi, høsten 2016

Kvinneuniversitetet i Norden arrangerer en forelesningsrekke høsten 2016, som begynner mandag 12. september. Alle forelesningene starter med en forelesning om tema. Etter hver forelesning blir det en kort kommentar forberedt av en kommentator, før det blir anledning til en plenumsdiskusjon. Her er en oversikt.

Continue reading “Forelesninger om feministisk økonomi, høsten 2016”

Oppstartsmøte på Blindern

ub_tariffTorsdag 25 august klokka 16.15 blir det orienteringsmøte for Rethinking Economics Norge på Blindern. Møtet finner sted i Eilert Sundts Hus (SV-fakultetet), auditorium 4. Da får vi besøk av Roger Hammersland, forsker ved SSB. Han skal snakke om viktigheten av en pluralistisk tilnærming for å unngå ensretting, og sikre at fremtidens økonomer har forutsetninger for å forstå en kompleks og sammensatt virkelighet.

Nyvalgt leder av Rethinking Economics Norge, Ebba Boye skal også si litt om bakgrunnen for den internasjonale bevegelsen for en pluralistisk økonomiundervisning, som nå endelig har fått en lokal avdeling i Norge.

Kom innom Auditorium 4 hvis du er nysgjerrig på hvem vi er, og ta med en venn!

Rethinking Economics er et internasjonalt opprør mot ensrettingen av økonomifaget. Målet er en mer pluralistisk økonomiundervisning, der studentene blir introdusert for et mangfold av teoriretninger. Rethinking Economics Blindern skal jobbe for å påvirke økonomiutdanningen ved UiO, i tillegg til å arrangere en rekke møter og seminarer for å gi dagens studenter kunnskap om alternative teoriretninger.

Meld deg på på Facebook.

Økonom-opprøret har startet

Slack for iOS Upload
Nå er Rethinking Economics Norge etablert som en organisasjon! Et nytt styre er valgt og vedtektene vedtatt. Lanseringen av nettverket i vår ble møtt med mye engasjement og vi er alt oppe i over 60 medlemmer. I høst jobber styremedlemmene Gunnar Fiksdal og Jenny Nygårdsmoen med oppstart av lokallag på Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen og vi planlegger allerede vår første Rethinking Economics Norge konferanse i januar.

Continue reading “Økonom-opprøret har startet”

Rethinking Economics Norge lanseres

Torsdag 26.05.16 lanseres Rethinking Economics Norge, et nettverk av norske studenter, forskere og andre med økonomifaglig interesse, med formål om å fornye og berike økonomifaget. Nettverket arbeider for en pluralistisk økonomiutdanning i Norge som formidler teoretisk mangfold og en kritisk tilnærming til alle teorier. Nettverket ønsker ikke å fremme noen spesifikke teoretiske eller politiske ståsteder, men å bidra til å gjenopplive den offentlige debatten omkring økonomisk politikk.

Det har vært økende misnøye med økonomifaget siden finanskrisen brøt løs – i Norge og i resten av verden. Verden over protesterer studenter mot et økonomifag de mener er for snevert for å forklare økonomiske, politiske og økologiske kriser i vår tid. Denne våren har debatter om økonomifaget forsterket og tydeliggjort disse manglene i Norge.

Rethinking Economics Norge lanseres i forbindelse med den heterodokse økonomen Anwar Shaikhs Norgesbesøk. Her er Facebook-arrangemenetet for Torsdagsseminar arrangert av Manifest. Det blir en liten samling for nettverket etter arrangementet. Shaikh deltar også på seminar hos Statistisk Sentralbyrå og Lillehammer Litteraturfestival.

Rethinking Economics er en internasjonal bevegelse med utspring i Storbritannia.