Ola H.B Pedersen

Ola H. B Pedersen har en bachelor i Philosophy, Politics and Economics fra Durham, og fullfører masteren sin i Samfunnsøkonomi fra UiO våren 2022. Fra juli 2022 jobber han i Finansdepartementet. Han var med på å starte Durham Society for Economics Pluralism i 2017, og har hatt en del kontakt og samarbeid med RE i England. Innenfor økonomifaget interesserer han seg for ulikhet, arbeidsmarked og teknologi, og han ønsker å bidra til en å styrke REs profil utad. Ola er folkevalgt for Arbeiderpartiet i Bærum, og har tidligere vært aktiv i AUF og Den norske Effektiv Altruisme-bevegelsen.

%d bloggers like this: