Olav Soldal

Olav Bjerke Solda cropl

Olav B. Soldal har en master i Internasjonale Miljøstudier fra NMBU og en bakgrunn i politisk økonomi fra Copenhagen Business School i Danmark. Han er for tiden vitenskapelig assistent ved Handelshøyskolen BI hvor han jobber med temaer som klimatiltak i landbruket, grønn vekst og grønne innovasjoner. Olav har tidligere vært engasjert i ungdomspolitikken og har holdt styreverv i Europeisk Ungdom og Liberale Studenter. Hans hovedgeskjeft er i spenningsfeltet mellom politisk økologi og økonomifaget, samt å utvikle nye paradigmer for å tenke på bærekraftige samfunn og samfunnsutvikling. Han har engasjert seg i samfunnsdebatten i “alt mellom himmel og jord”, fra Australsk asylpolitikk til politisk retorikk, fra plantasjer i Costa Rica til den norske vekstdebatten.

%d bloggers like this: