Andrea Thorup

Andrea Thorup.png

Andrea Thorup studerer master i Development, Environment and Cultural Change på Senter for Utvikling og Miljø ved Universitetet i Oslo. Her skriver hun for tiden sin masteroppgave om penger og pengesystemet. Hun har en bachelor fra Roskilde Universitet i Kulturstudier og Samfunnsgeografi.

Hun er interessert i pengeteoretiske diskussioner, pengeteoretisk historie, pengesystemet og hvordan alt dette henger sammen med problemstillinger innen for ulikhet og fordeling, miljø og klima. Videre er hun interesseret i økonomiske dogmer i samfunnet, også utenfor økonomifaget, rundt vekst, verdi og rettferdig fordeling.

Andrea er opptatt av økonomifagets manglende integrering av andre fagretninger og mangel på tverrfaglighet, og også andre fag sitt manglende engasjement med økonomiske problemstillinger.”
%d bloggers like this: