Anton Hellesøy

Anton Hellesøy er cand.polit. (i sosialøkonomi) fra UiB (1976). Han har jobbet både i akademia som amanuensis i petroleumsøkonomi (NTH 1981-84), og senere i privat sektor (Norsk Hydro, Gasnor og Hoegh LNG). På NTH etablerte han faget petroleumsøkonomi og laget et kompendium som var i bruk der i mange år etter at han sluttet. I det private næringsliv har Hellesøy drevet med både økonomisk analyse og forretningsutvikling, og var blant annet med på å bygge opp Gasnor til å bli den viktigste distributøren av naturgass (LNG) i Norge. Siden 2011 er han fritenkende pensjonist og skribent, og har tatt opp igjen den fagkritiske virksomheten fra studie- og NTH-tiden.

%d bloggers like this: