Arild Vatn

Arild Vatn.png

Arild Vatn er professor i miljøvitenskap ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har i en mannsalder jobbet med å utvikle og inkludere institusjonelle perspektiver i økonomifaget. Arbeidet har vært fokusert mot generell teoriutvikling så vel som appliseringer innen det miljøfaglige området (økologisk økonomi). Viktige bidrag i så måte finnes i bøkene ‘Institutional and the Environment’ (2005) og ‘Environmental Governance. Institutions, Policies and Actions’ (2015). Vatn har vært vise-president og senere president for The European Society for Ecological Economics. I 2007 mottok han ‘Veblen’ prisen for sitt arbeid med institusjonell teori, og i 2016 mottok han ‘the Boulding Award’, gitt av The International Society for Ecological Economics.

%d bloggers like this: