Bent Arne Sæther

Bent Arne Sæther.png

Bent Arne Sæther er cand.oecon. fra Universitetet i Oslo i 1980. Han har vært tilsatt i Miljøverndepartementet/Klima- og miljødepartementet siden 1989. Med bakgrunn i radikalt politisk arbeid, og etter hvert i miljøpolitikk, har han alltid vært kritisk til den dominerende nyklassiske teorien. Samtidig har det vært en viktig del av jobben å kjenne den tenkemåten som dominerer økonomifaget. De senere årene har han gått inn i systematisk fagkritikk, idehistorie og studier av heterodoks økonomi, uten å ha plassert seg i en bestemt heterodoks retning.

%d bloggers like this: