Erik Reinert

Erik Reinert.png

Erik Reinert har en BA fra Hocschule St. Gallen, en MBA fra Harvard og en PhD i økonomi fra Cornell University. Han er Professor i teknologi og utviklingsstrategier ved Tallinn University of Technology. Hans bok “How rich countries got rich…and why poor countries stay poor” er oversatt til rundt 20 språk og kom i 2016 på Global Economics Associations shortlist da de ti viktigste økonomibøkene i de siste 100 årene skulle stemmes frem. Reinert er også engasjert i urfolksøkonomi og har vært Professor II ved Samisk Høyskole.

%d bloggers like this: