Ingrid Harvold Kvangraven

Ingrid Kvangraven.png

Ingrid Harvold Kvangraven er førsteamanuensis ved University of York og Interdisciplinary Global Development Centre (IGDC) i Storbritannia. Hun har doktorgrad i økonomi fra The New School. Blant interessefeltene hennes er globalisering, handel, finans og utvikling, i tillegg til økonomisk idéhistorie. Hun var med å etablere Rethinking Economics Norge. Hun er også grunnlegger og redaktør for bloggen Developing Economics (developingeconomics.org).

%d bloggers like this: