Iulie Aslaksen

Iulie Aslaksen er dr. polit. i samfunnsøkonomi og forsker i Statistisk sentralbyrå. Hennes faglige utgangspunkt er forholdet mellom natur og samfunn. Hun har arbeidet innenfor økologisk økonomi, med indikatorer for bærekraftig utvikling, naturmangfold og økosystemtjenester. Hun har også arbeidet med feministisk økonomi og verdsetting av omsorgsverdier som er usynlige i økonomiske regnskap. Iulie Aslaksen leder ECONOR prosjektene for Arktis råd og er med-redaktør for rapportene “The Economy of the North” som gir en helhetlig oversikt over verdiskaping og leveforhold i nordområdene.

%d bloggers like this: