Jørgen Randers

Jørgen Randers.png

Jørgen Randers er professor emeritus i klimastrategi ved Handelshøyskolen BI. Han er fremtidsorientert systemdynamiker med fokus på klima, energi og økonomisk vekst. Han driver utstrakt foredrags- og rådgivnings-aktivitet over hele verden. Randers har sittet i mange styrer, råd og utvalg og har skrevet mange vitenskapelige artikler og bøker. Han ledet regjeringens Lavutslippsutvalg som i leverte NOU 2006:18 Et klimavennlig Norge. Han var også medforfatter av The Limits to Growth i 1972. I 2012 skrev han 2052 – A Global Forecast for the Next Forty Year, og i 2016 kom løsningsboken Reinventing Prosperity med Graeme Maxton.

%d bloggers like this: