Margunn Bjørnholt

Margunn Bjornholt.png

Margunn Bjørnholt er professor i sosiologi ved Universitetet i Bergen og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun er opprinnelig utdannet samfunnsøkonom med mastergrad i europeiske økonomiske studier fra Europa-colleget i Brugge og økonomisk sosiolog fra UiO med avhandling om mikrofinans, etiske og rentefrie finansinstitusjoner.

Margunns forskningsinteresser omfatter blant annet organisering av velferdsstaten, sosiale bevegelser, arbeid, familie og likestilling, feministisk økonomi, kjønnsbasert vold, migrasjon og samspillet mellom kunnskapsproduksjon og politikk. Hun har blant annet redigert bok om de siste årenes fremskritt i feministisk økonomi sammen med professor i økonomi Ailsa McKay. Hun har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap og regional utvikling i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma.

Fra 1993 var hun tilknyttet forskningsprogrammet Alternativ Framtid (Senter for utvikling og miljø, UiO), og hun har siden jobbet som forsker og professor ved bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo, NKVTS og Universitetet i Bergen. Hun har også vært leder i Norsk Kvinnesaksforening og uavhengig ekspert i likestilling for Europakommisjonen.

%d bloggers like this: