Margunn Bjørnholt

Margunn Bjornholt.png

Margunn Bjørnholter sosiolog og forsker I ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun har mastergrad i europeiske økonomiske studier fra Europa-colleget i Brugge, magistergrad i økonomisk sosiologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad i kjønnsforskning fra Örebro universitet. Hennes forskningsinteresser omfatter blant annet organisering av velferdsstaten, sosiale bevegelser, arbeid, familie og likestilling, feministisk økonomi, kjønnsbasert vold, migrasjon og samspillet mellom kunnskapsproduksjon og politikk. Til magistergraden skrev hun avhandling om alternative finansieringsinstitusjoner, penger og pengesystemer, og hun har redigert bok om de siste årenes fremskritt i feministisk økonomi sammen med professor i økonomi Ailsa McKay. Hun har tidligere jobbet med å fremme kvinners entreprenørskap i Distriktenes utbyggingsfond (Innovasjon Norge), Statens teknologiske institutt og som partner i et konsulentfirma. Fra 1993 var hun tilknyttet Alternativ Framtid, og hun har siden jobbet som forsker ved bl.a. Arbeidsforskningsinstituttet, Universitetet i Oslo, Policy and Social Research og NKVTS. Hun har tidligere vært leder i Norsk Kvinnesaksforening og Norges kvinnelobby, og har vært uavhengig ekspert i likestilling for Europakommisjonen.

%d bloggers like this: