Ove Jakobsen

Ove Jakobsen er professor i økologisk økonomi ved Nord Universitet hvor han også leder Senter for økologisk økonomi og etikk. Han har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole og er cand.philol. fra Universitetet i Bergen. De siste årene har en utgikk to engelske bøker om økologisk økonomi på forlaget Routledge, og i 2019 kom boken “Økologisk Økonomi. Et perspektiv fra fremtiden” på norsk.

%d bloggers like this: