Rune Skarstein

Rune Skarstein.png

Rune Skarstein er førsteamanuensis emeritus ved NTNU, og har et omfattende forfatterskap med samfunnskritisk økonomi som trekker sterke veksler på Karl Marx, John Maynard Keynes, Michal Kalecki og Joan Robinson, hvor sistnevnte var i kontakt med Skarstein da han jobbet med hans doktorgradsavhandling. Han er en aktiv samfunnsdebattant, og er bl.a. en av stifterne tidsskriftet Vardøger og fast medlem av redaksjonen. Skarstein har skrevet flere bøker, bl.a. “Sosialøkonmomiens elendighet” (1976) og “Økonomi på en annen måte” (2008).

%d bloggers like this: