Thorvald Grung Moe

Thorvald Moe.png

Thorvald Grung Moe er cand. oecon fra UiO 1978. Han har jobbet i Finansdepartementet, Verdensbanken og Norges Bank, hvor han særlig jobbet med spørsmål knyttet til finansiell sektor. Han er nå Research Associate ved Levy Economics Institute ved Bard College (USA), hvor han også oppholdt seg i 2011/12 som forsker. Hyman Minsky var tilknyttet Levy Economics Institute og Grung Moe har publisert flere artikler på tema relatert til Minsky’s teorier, bl.a. om finanskriser, skyggebanker, pengepolitikk, og utviklingen av digitale sentralbankpenger. Grung Moe har engasjert seg for Rethinking Economics Norge fra starten og holdt foredrag på UiO og NHH om betydningen av mer bredde i faget, og særlig behovet for å styrke faghistorie og økonomisk historie i utdannelsen

%d bloggers like this: