Liv Anna Lindman

Liv Anna 2

Liv Anna Lindman arbeider som skandinavisk koordinator for Rethinking Economics, hvor hun har som mål å knytte sterkere bånd mellom nettverksmedlemmene i de nordiske landene. Hun er masterstudent på samfunnsøkonomi ved NMBU, og tidligere leder av Rethinking Economics NMBU. Hun har erfaring fra offentlig sektor og diverse organisasjoner bl.a. SPIRE, Observator (UiO) og studentvelferden, og er fortiden aktiv i lokalpolitikken på Ås. Liv Anna er interessert i miljø-, fordeling og velferd, og mener økonomifaget har en sentrale rolle for å finne politiske løsninger på klodens økologiske og sosiale utfordringer. Hun er sterkt kritisk til den snevre, og ideologisk ensrettede undervisningen som tilbys studentene ved landets læresteder. “For å forstå og bidra til å løse de store problemene vi står ovenfor må vi tenke grundig gjennom hvilke verdier og forutsetninger vi legger til grunn for hvordan vi systematiserer økonomien vår. Da må studentene først og fremst innvies til det filosofiske og historiske fundamentet til dagens økonomiske teori”.

%d bloggers like this: